پایان‌نامه: تحلیل نهادی خط­ مشی کارآفرینی عمومی؛ مطالعه موردی بسیج سازندگی

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه­السلام

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت دولتی و سیاست­گذاری عمومی

تحلیل نهادی خط­ مشی کارآفرینی عمومی؛ مطالعه موردی بسیج سازندگی

استاد راهنما: دکتر سید مجتبی امامی

استاد مشاور: دکتر مصباح ­الهدی باقری کنی

دانشجو:  محسن باقری نصرآبادی

شهریور ۱۳۹۳

چکیده:

کارآفرینی عمومی یکی از حوزه­های ناب و خطیری است که با وجود سابقه طولانیِ نظری آن در سایر کشورها، در کشور ما به آن توجه چندانی نشده است. به طور خلاصه می­توان کارآفرینی عمومی را به این صورت تعریف کرد: «ایجاد قواعد عمومی، استفاده خلاقانه از منابع جدید، طراحی سازمان­های عمومی جدید و استفاده از سرریزهای کارآفرینی خصوصی در بخش عمومی برای خلق ارزش عمومی و اجتماعی». هرچند کارآفرینی عمومی یکی از شاخه­های کارآفرینی در نظر گرفته شده است اما به نظر می­رسد، این رویکرد منشأ تحولی مهم در این عرصه به حساب ­می­آید. در کشور ما، هر چند به این موضوع به صورت نظری پرداخته نشده است اما زمینه­های نهادی و سازمانی آن به خوبی قابل شناسایی و مطالعه است؛ از جمله­ آنها می­توان به سازمان جهاد سازندگی و در ادامه آن سازمان بسیج سازندگی اشاره کرد که با توجه به نیازهای مختلف زمان در عرصه­های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به صورت مردم­نهاد به خلق ارزش پرداخته­اند.

در این پژوهش، با استفاده از «چارچوب تحلیل نهادی خط­مشی»، عرصه کارآفرینی عمومی در بسیج سازندگی مورد تمرکز قرار گرفت. در این راستا با استفاده از روش «تحلیل مضمون» داده­های حاصل از مصاحبه با مسئولین و نخبگان بسیج سازندگی و اسناد و مدارک مربوطه کدگذاری و تحلیل شد. با توجه به چارچوب تحلیل نهادی خط­مشی سه عنصر «بازیگر خط­مشی»، «منابع خط­مشی» و «قواعد نهادی خط­مشی» در بسیج سازندگی شناسایی شد. در این تحلیل سازمان بسیج سازندگی به عنوان بازیگر اصلی در عرصه کارآفرینی عمومی کشور در نظر گرفته شد. منابع خط­مشی که به ۱۰­دسته تقسیم شده است، همه آن مواردی است که برای مداخله بسیج سازندگی (به عنوان بازیگر) قدرت­ساز است و ظرفیت ایجاد می­کند. قواعد رسمی یا غیررسمی نیز شامل رویه­های رسمی، هنجارها و باورهایی است که بستر و زمینه کنش بسیج سازندگی را مشخص و محدود می­کند. در نهایت چارچوب نهادی مستخرج از مصاحبه­ها به صورت چک­لیست ارائه شد که امکان شناخت هر عرصه خاص کارآفرینی عمومی را فراهم می­کند. در نتیجه با استفاده از این چارچوب و روشن شدن خلأها، نوع مداخله بسیج سازندگی مبتنی بر هر یک از سطوح چهارگانه کارآفرینی عمومی مشخص می­شود.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Management

Public policy making area

Institutional Analysis Of Public Entrepreneurship Policy Case Study Of Construction Basij

Supervisor:

Dr. seyyed Mojtaba Emami

Advisor:

Dr.Mesbaholhoda Bagheri

Student:

Mohsen Bagheri

September 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر