پایان‌نامه: شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه اعتباری تسهیلات بانکهای ایرانی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت (گرایش مالی)

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه اعتباری تسهیلات بانک های ایرانی

استاد راهنما : دکتر سعید صحت

استاد مشاور : دکتر سید محسن فاضلیان

دانشجو:

مهدی بیات‌منش

شهریور ۱۳۹۱

چکیده:

بیمه اعتبار از جمله بیمه‌هائی است که در کشورمان ایران به صورت کافی به آن پرداخته نشده است. چه در مقام پژوهش و چه در مقام کاربردی و عملی این شاخه از علم مدیت مالی و بیمه توسعه نیافته است. بالتبع پس از گذشت مدت زمان حداقل چندین دهه از اولین بیمه‌های اعتباری تسهیلات در جهان و عدم استفاده ازاین ابزار مالی – بیمه ای در شرایطی که صنعت‌مالی کشور به آن نیازمند است سوالی جدی را به ذهن متبادر می سازد و آن اینکه چرا از این ابزار استفاده نمی‌شود. در جستجوی دلایل عدم استفاده از این ابزار دو مسیر به ذهن می رسد یا اینکه این ابزار، ابزاری مناسب و راهگشا برای نیازهای مالی مربوطه نمی باشد و یا اینکه نیازها بصورت درستی با این ابزار تطابق لازم را ندارند. با بررسی این دو مسیر در می‌یابیم که هم نیاز وجود دارد و هم ابزار مناسب است اما جواب معما در کجا نهفته است؟ ما در این تحقیق به دنبال دلایل بیرونی و زمینه‌ای این مساله هستیم و با مشورت با نخبگان سوالات و دلایل زیادی را جمع آوری نموده‌ایم و در پی‌آنیم تا با طرح این سوال با افراد درگیر در بازار و صنعت بیمه و بانکداری، از خبرگان امر مسائل را جویا شویم. لذا برای اعتباربخشی علمی به جواب هائی که جمع‌آوری می‌کنیم لازم است از روش‌ها و متدهای علمی مورد تائید جامعه علمی استفاده شود. ما با استفاده از نرم‌افزار و روش‌های آماری ناپارامتریک اعتبار علمی را به جواب‌های مساله مورد بحث ارائه می‌نمائیم و دلایل عدم توسعه بیمه اعتبار تسهیلات بانکی را شناسائی و اولویت‌بندی می‌نمائیم. تا در نهایت مسئولان مربوطه ضمن برطرف کردن این مشکلات زمینه ای اولویت دار به گستردگی هر چه بیشتر این نوع از بیمه در آینده کمک نمایند.

لازم به ذکر است این تحقیق در حالی انجام می‌شود که  ابزار‌های مشتقه مالی – بیمه ای یا اوراق بهادار بیمه ای، از جمله: سی‌دی‌اوها، ای‌بی‌اس ها، ضمانت‌های وام و سایر مشتقات‌مالی که در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته خارجی وجود دارند در حالی‌که در صنعت مالی و بیمه کشورمان ایران وجود و ظهوری ندارند.

کلیدواژه‌ها: بیمه، بیمه اعتبار.

Abstract:
Facilities Credit insurance is one of the inadequate attention insurance in I.R.Iran. Not only it developed in Research but also it developed in practice in financial and insurance markets in Iran. So after consuming much time, at least after one century, from the first credit insurance in abroad country in the world and not to use it in Iran it would be born a smart question Why it wasn’t to be used in Iran? In this survey we want to answer this question . Answering this question we can use two lines which are if this is not a suitable instrument for Iranian Financial Industry or there is not some needs in financial market about using facilities credit insurance. By reviewing financial industry and this insurance we can find that both needs are exist But there are some structural and market background problem that in this research we are studying and finding the priority external reason of not to develop facilities credit insurance. The methodology that we are using is survey method by using SPSS software. Of course you should know when this research is done there are not any insurance securities and warrantee securities such as CDO, ABS, etc in the Iranian Financial markets and banking system. We hope that this survey will help government to solve some priority reasons of this problem.
KeyWords: Insurance, Credit Insurance.

Imam Sadiq (a.s) university
A thesis
Presented for the degree of master of art
in management science(business management)
Faculty of Islamic study and management science
Identifying and Prioritization the Factors that affect on not Developing ”Facilities Credit Insurance” in Iran
Supervisor:
S. Sehat PHD
Advisor:
M. Fazelian PHD
Student:
Mehdi Bayatmanesh
September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر