پایان‌نامه: شناسایی مؤلفه های شفافیت حقوقی ومالی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

گرایش اقتصاد نظری

شناسایی مؤلفه های شفافیت حقوقی ومالی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: دکترحسین عیوضلو

استاد مشاور: دکتر احمد شعبانی

دانشجو: محمد علی تقی زاده

اردیبهشت ۱۳۹۰

چکیده  فارسی :

وجود شفافیت در یک نظام اقتصادی باعث تسهیل تعاملات اقتصادی و کاهش هزینه های معاملاتی و کاهش ریسک و کاهش تخلفات مالی و کاهش رانت جویی و افزایش دقت در تصمیم گیری و… در نتیجه باعث افزایش کارایی و اثربخشی در یک نظام اقتصادی می شود.

با توجه به مطالعات صورت گرفته شفافیت در نظام بانکی به دو قسمت شفافیت حقوقی و مالی تقسیم می گردد. در بخش شفافیت حقوقی  نشان داده ایم که یکی از مهمترین مؤلفه های قانونگذاری شفافیت است و شفافیت در قانون به معنای واضح بودن و قابل فهم بودن آن است و برای  نیل به این امر، پالایش قانون با گذشت زمان ضروری است. به عبارت دیگر پس از وضع مقررات، مقررات زدایی همراه با تغییرات اقتصادی معنا پیدا می کند. در حوزه قوانین بانکی نیز مقررات زدایی به معنای جلوگیری از تورم مقرراتی بوسیله سازگاری قوانین است. در این پایان نامه پس از تحقیق و بررسی در باب قانون و همچنین مبحث مقررات زدایی و تطبیق آن با نظام بانکی ایران و نیز شناسایی چالشهای نظام بانکی در حوزه حقوقی، مؤلفه های شفافیت حقوقی استخراج شده است.

در قسمت شفافیت مالی دو موضوع گزارشگری مالی و نظارت بانکی حائز اهمیت است. برای ارتقاء شفافیت مالی در حوزه بانکی توجه به ویژگی های کیفی گزارشهای مالی ضروری است. بررسی ها حاکی از آن است که نظارت بر بانکها به سمت نظارت بر مدیریت ریسک تمایل پیدا کرده است. در این پایان نامه پس از بیان مفصل این مطالب به شناسایی چالشهای نظام بانکی در این حوزه و در نهایت به استخراج مؤلفه های شفافیت مالی پرداخته ایم. با توجه به مؤلفه های استخراج شده، متخصصین حوزه بانکی وضعیت شفافیت حقوقی و مالی در ایران را به ترتیب ضعیف و متوسط ارزیابی کرده اند.

واژگان کلیدی : شفافیت، شفافیت حقوقی، شفافیت مالی، نظام بانکی ایران

العنوان:  التعرف علی عناصر الشفافیه القانونیه و المالیه فی نظام الجمهوریه الإسلامیه فیإیران

الباحث: محمد علی تقی زاده

الأستاذ المساعد: الدکتور حسین عیوضلو

الأستاذ المشرف: الدکتور أحمد شعبانی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه :

إن الشفافیه فی نظام الإقتصادییؤدی إلی تسهیل التفاعلات الاقتصادیه و تخفیض تکالیف المبادلات و انخفاض درجه المخاطره، و تقلیل المفاسد المالیه و انخفاض درجه التماس الریع و زیاده الدقه فی القرارات، و فی النهایه یسبب زیاده الکفاءه و الفاعلیه فی النظام الاقتصادی. و من جهه أخری فإنّنا نعرف أن النظام المصرفی من أهم النظامات الاقتصادیه فی البلد، والذی لایمکن إنکار دوره العظیم فی تسهیل التعاملات الاقتصادیه.

نظرا إلی الدراسات الموجوده فإن الشفافیه فی النظام المصرفی تنقسمإلی قسمین: الشفافیه القانونیه و الشفافیه المالیه. فی قسم الشفافیه القانونیه، أوضحنا أن الشفافیه تعتبر من أهم عناصر التقنین، و الشفافیه فی القوانین تعنی کونَ القانون واضحاً و قابلاً للفهم. و الوصول إلیهذا الأمر لا یمکن إلا بإزاله بعض القوانین علی مرّ الزمن. بعباره أخری، یلزم حذف بعض القوانین علی مرّ الزمن مع حصول التغییرات فی الاقتصاد. و فی مجال القوانین االمصرفیه إزاله القوانین یعنی الاجتناب من کثره القوانین بواسطه ایجاد التوافق بین القوانین.

فی هذه الأطروحه, بعد البحث والدراسه حول القوانین و إزالتها و مطابقتها مع النظام المصرفی الإیرانی و أیضا التحقیق بشأن مشاکل النظام المصرفی فی المجالات القانونیه،استخرجتعناصر الشفافیه القانونیه.

فی مجال الشفافیه المالیه هناک موضوعان لهما أهمیه کبیره: التقاریر المالیه و الرقابه المالیه. من الضروری لارتفاع مستوی الشفافیه المالیه، الاهتمام بالخصائص النوعیه فی التقاریر المالیه. إن الدراسات تدل علی أن الرقابه علی المصارف، قد تمایلت إلی الرقابه علی إداره المخاطره. فیهذه الأطروحهو بعد التعرف علی مشاکل النظام المصرفیاستخرجنا عناصر الشفافیه المالیه. ثماختبرنا الشفافیه المالیه و القانونیه فی إیران باستخدام آراء الخبراء فی مجال المصرف، و أدرکنا أن الشفافیه القانونیه فی إیران بالنسبه إلی العناصر المستخرجه ضعیفه، ولکن الشفافیه المالیه لاتزال المعتدله.

الکلمات الأساسیه:الشفافیه، الشفافیه القانونیه، الشفافیه المالیه، النظام المصرفی فیإیران

Abstract:

The existence of transparency in economic system results in different advantages including: making economic cooperation easier; reducing transaction costs, risk, financial faults, rent seeking; increasing the preciseness of decision making; and the like. All these, boost the efficiency and effectiveness in an economic system.

According to the literature, transparency in the economic field can be divided into two parts: legal transparency and financial transparency. In the legal transparency section, we has shown  that transparency is one of the most important components of regulation and  law transparency means the law must be clear and understandable and deregulation is necessary for reaching  this goal. In other words after regulation and economic changes, deregulation is necessary. In the banking system, the regulation means avoiding inflation of law by law consistency.  In this research, after evaluating the law, deregulation, and its comparison with the Iranian banking system and focusing on the challenges of the banking system in the legal field, the components of the legal transparency are gathered.

In the financial transparency sector, financial reporting and supervision are very important. For enhancing the level of financial transparency, paying attention to the qualitative characteristics of financial reports is necessary. Our research implies that supervision on banks has a tendency toward supervision on risk management.  In this research, after evaluation of the law, deregulation, comparison with the Iranian banking system and focusing on the challenges of the banking system in the legal field, the component of the financial transparency are gathered.

The results show that, according to the components extracted in this research, the status of the financial transparency is weak and though. But, the status of the legal transparency is normal.

Key words: Transparency, Legal Transparency, Financial Transparency,

Iranian Banking System

Imam Sadiq As University

Islamic Studies and Economics Faculty

The Master of Science Thesis in Islamic Studies and Economics

Identification of  Legal and Financial Transparency components of Banking System of the Islamic republic of Iran

Supervisor: Dr Hosein Eivazlou

Advisor: Dr Ahmad Shabani

Student: Mohammad Ali Taghizadeh

May 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: شناسایی مؤلفه های شفافیت حقوقی ومالی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران”