پایان‌نامه: آسیب شناسی مالی نظام سرمایه داری با تاکید بر بحران­‌های مالی اخیر و مدیریت بحران با رویکردی اسلامی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد

آسیب شناسی مالی نظام سرمایه داری با تاکید بر بحران­‌های مالی اخیر و مدیریت بحران با رویکردی اسلامی

استاد راهنما: دکتر داود منظور

اساتید مشاور: دکتر کاظم یاوری

دکتر محمد طالبی

دانشجو: سید مجید حسینی

زمستان۱۳۹۰

چکیده فارسی:

وقوع بحران‌های مالی متعدد طی سه دهه گذشته، به ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸، سبب بازنگری در ادبیات اقتصادی نظام سرمایه داری و بازارهای مالی شده است. بحران‌های مالی نظام سرمایه داری از مبانی این نظام از جمله بهره و ربا، حرص و شهوت، قمار، تکاثر ثروت و … نشأت می‌گیرند.

اصول و مبانی حاکم بر نظام مالی اسلامی از وقوع چنین بحران‌هایی جلوگیری می‌کند. نظام مالی اسلامی به جهت ممنوعیت بهره، غرر، قمار و تحریم أکل مال به باطل و تاکید بر عقود مشارکتی، مضاربه ای و مبادله‌ای جایگزینی باثبات و کارا برای نظام مالی متعارف می‌باشد.

هدف این تحقیق بررسی عوامل بحران و زمینه های ایجاد بحران در بازارهای مالی و تحلیل سازوکارهای نظام مالی اسلامی در جلوگیری از وقوع بحران مالی است. براساس یافته های این تحقیق، نوآوری‌های مالی از جمله انتشار گسترده اوراق بهادار بدون پشتوانه ، باعث افزایش ریسک سیستمی در نظام مالی سرمایه داری شده و در نهایت به بحران مالی می‌انجامد.

نتایج نظری این تحقیق در بخش پایانی با مراجعه به آراء صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی از طریق پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت و صحت آن تایید شده است.

واژگان کلیدی: بحران مالی، نظام سرمایه داری، نوآوری‌های مالی،نظام مالی اسلامی

العنوان: باثولوجیا الرّأسمالیه مع التوکید علی الأزمات المالیه الأخیره و إداره الأزمه من وجهه نظر إسلامیه

الباحث: سید مجید حسینی

الأستاذ المشرف: الدکتور داود منظور

الأستاذ المساعد: الدکتور کاظم یاوری

الأستاذ المساعد: الدکتور محمد طالبی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والاقتصاد

الخلاصه:

أدّی وقوع أزمات مالیه عدیده فی العقود الثلاثه الماضیه، خاصّهً الأزمه المالیه فی سنه ۲۰۰۸ إلى إعاده النظر فی قواعد نظام الرأسمالیه والأسواق المالیه. و قد نشأت هذه الأزمات المالیه للرّأسمالیه عن الربا، والحرص والشهوه، والمقامره وتکاثرالثروه.

و تحول الأصول السائده علی النظام المالی الإسلامی دون وقوع هذه الأزمات. فالنظام المالی الإسلامی بسبب منعه عن الرّبا و الغرر و المقامره و تحریمه لأ کل المال بالباطل و توکیده علی عقود المشارکه و المضاربه و التبادل، یمکن أن یکون بدیلاً مستقراً و مفیداً عن النظام المالی السائد حالیاً.

یهدف هذا البحث إلی دراسه أسباب وقوع الأزمه و أرضیاّته فی الأسواق المالیه و تحلیل آلیّات النظام المالی الإسلامی للحیلوله دون وقوع الأزمه المالیه. و علی أساس نتائج هذه الدراسه، فإنّ الابدعات المالیه مثل توزیع الأوراق المالیه الغیر مدعومه تؤدّی إلى تزاید المخاطر النظامیه للرأسمالیه و فی النهایه إلى الأزمه المالیه.

هذا و قمنا بتقییم النتائج النظریه لهذا البحث بالمراجعه إلی آراء اصحاب الرأی و الخبراء الإقتصادیین عبر أوراق الإستبیان و أثبتنا صحه هذه النتائج.

المفردات الأساسیه: الأزمه المالیه، نظام الرأسمالیه، الإبداعات المالیه، النظام المالی الإسلامی

 

Abstract:

The occurrence of the financial crises (especially the financial crisis of 2008) in the past three decades, have caused the modification to the literature of capitalism and financial markets. The capitalism financial crisis is rooted in its foundations such as interest and usury, greed and lust, gambling, wealth abundance …

Principles and foundations of Islamic financial system will prevent the occurrence of such crises. Islamic financial system is a stable and efficient alternative for the conventional financial system because of the prohibition of interest, Gharar, gambling, sanctions to achieve a void property and focus on profit loss sharing, mudharaba and transactionary contracts. The purpose of this study is to analyze the factors that lead to crises, for determining the grounds of their occurrence in the financial markets and for analyzing the mechanisms of Islamic financial system that prevent the occurance of finance crisis. Based on the findings of the study, financial innovations such as extended publication of bonds without any security, have led to a systematic risk in the financial system of capitalism and will finally lead to its financial crisis. Theoretical results of this study in the last section have been tested through a questionnaire, by referring to the economic experts’ opinions and the accuracy of these results are approved.

Keywords: Financial Crisis, Capitalism, Financial Innovation, The Islamic Financial System

 

 

 

 

Imam Sadiq As University

Faculty of Islamic Studies and Economics

Continuous M.A.

The Master of Science Thesis in Islamic Studies and Economics

FINANCIAL PATHOLOGY OF CAPITALISM EMPHASISING ON RECENT FINANCIAL CRISES AND ISLAMIC APPROCH TO CRISIS MANAGEMENT

Supervisor: Dr. Davood Manzoor

Advisor: Dr. Kazem Yavari

Advisor: Dr.Mohammad Talebi

Student: Seyed Majid Hosseini

Spring 2012

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: آسیب شناسی مالی نظام سرمایه داری با تاکید بر بحران­‌های مالی اخیر و مدیریت بحران با رویکردی اسلامی”