پایان‌نامه: واکاوی«ارزش­های ِ محوری» اداره امور عمومی بر اساس آراء و اندیشه­ های علامه­ طباطبایی­ رحمه الله­ علیه و شهید مطهری­ رحمه ­الله­ علیه

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی

واکاوی«ارزش­های ِ محوری» اداره امور عمومی بر اساس آراء و اندیشه­ های علامه­ طباطبایی­ رحمه الله­ علیه و شهید مطهری­ رحمه ­الله­ علیه

استاد راهنما: دکتر وحید یاوری

استاد مشاور: دکتر میثم لطیفی

دانشجو: سیدمهدی سیدطباطبایی

شهریور۱۳۹۳

چکیده:

در مسئله تداوم انقلاب شکوهمند اسلامی مرحله دولت اسلامی، هنوز به‌طور کامل تحقق نیافته است، امری که یکی از ضروریات قطعی آن شناخت ماهیت دولت اسلامی و چگونگی اداره جامعه توسط آن است؛ و به نظر می­رسد برای فهم ماهیت دولت مهم­ترین قدم فهم آن «ارزشِ محوری» که اداره دولت اسلامی بر اساس آن شکل می­گیرد.

پژوهش جاری به کمک مطالعات کتابخانه­ای و فن تحلیل محتوای کیفی تلاش کرده است به این سؤال پاسخ دهد که «ارزشِ محوری حاکم بر اداره امور عمومی ازنظراسلام چیست؟» ولی از آن­جایی که این سؤال نسبتاً کلی می­باشد، برای یافتن پاسخ آن، ضمن مرور پژوهش­های مرتبط، اندیشه دو تن از اسلام شناسان برتر جهان اسلام یعنی مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری، مبنا قرار گرفت.

پس از تعیین کلیدواژه­های مناسب و جست و جوی تمامی آثار دو اندیشمند ذکر شده، بالغ بر ۲۰۰۰ فیش مرتبط با موضوع پژوهش استخراج شد. این فیش­ها در مرحله اول با کدگذاری به ۲۹ کد تقلیل پیدا کرد، سپس با مفهوم یابی این عناوین به ۸ مفهوم کلی تر تقلیل یافت و در مرحله آخر نیز این مفاهیم در سه مقوله کلیِ «مقدمات، ارزشِ محوری و نتایج» طبقه‌بندی شد.

در این مقوله­بندی قسمت اصلی، و آن­جایی که ارزشِ محوری به خودی خود به بحث گذاشته شده است، در مقوله دوم یعنی «ارزشِ محوری» قرارگرفته است، بحث­های ناظر به جهان­بینی و زاویه دیدی که منجر به برگزیدن «ارزشِ محوری» می­باشد در مقوله «مقدمات» موردبحث قرارگرفته است، و تاثیرات پذیرش «ارزشِ محوری» مذکور در قسمت آخر و مقوله «نتایج» موردبحث قرارگرفته است.

بر همین اساس در مقوله «ارزشِ محوری»، مفاهیمِ به‌دست‌آمده­ای که بحث شده­اند عبارتند از: رضایت مردم، عدالت اجتماعی، سعادت، کمال، عبودیت و… که از میان اینها «عبودیت» به‌عنوان «ارزشِ محوریِ» حاکم بر اداره امور عمومی ازنظر دو نظریه­پرداز اسلامی استخراج گردید.

باسمه تعالی

العنوان: دراسه “القیم الأساسیه” للإداره العامه بناء علی آراء و أفکار العلامه الطباطباییرحمه­الله  و الشهید المطهریرحمه­الله

الباحث:سیدمهدی سیدطباطبایی

الأستاذ المشرف: الدکتور وحید یاوری

الأستاذ المساعد: الدکتور میثم لطیفی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه

لم تتحقق مرحله الدوله الإسلامیه بکاملها فی طول الثوره الإسلامیه بعد المرحله التی تعتبر معرفه ماهیتها و طریقه إداره المجتمع بها أمراً لازما و ضروریاً فیها. و یبدو أنّ أهمّ مرحله فی معرفه ماهیه الدوله، «القیمه المحوریه» التی تتشکّل الدوله الإسلامیه علی أساسها.

یُحاول هذا البحث بمساعده الدراسات المکتبیه و فن تحلیل المضمون النوعی، أن یُجیب علی سؤال، هو: «ما هی القیمه المحوریه المؤثره علی إداره الأمور العامه فی المجتمع، حسب المبانی الإسلامیه؟» لکن من أجل الرد علی هذا السؤال -بما أنّه سؤال کلی- علی الرغم من المراجعه إلی البحوث المرتبطه، جُعِلت فکره أعلی متفکّرین فی العالم الإسلامی، و هما: الشهید المطهری و العلامه الطباطبایی، أساساً لهذا البحث.

و استُخرِجت أکثر من ۲۰۰۰ ملاحظه مرتبطه بموضوع البحث، بعد تعیین الکلمات الأساسیه المناسبه و البحث عنها فی کتب المتفکّرین المذکورَین. و فی المرحله الأولی انخفض عدد هذه الملاحظات إلی ۲۹ بتنصیفها و فی المرحله الثانیه إلی ۸ مفهوم أعم، بترتیب مفهومی، و فی المرحله الأخیره تبدّلت إلی ثلاث ملاحظات کلیه هی: «المقدمات، و القیمه المحوریه، و النتائج».

و فی تصنیف هذه الملاحظات، جعلنا القسم الرئیسی الذی تُناقَش فیه القیمه المحوریه فی الصنف الثانی، و القسم الذی تُطرح فیه الموضوعات حول النظره الکونیّه التی تُؤدّی إلی انتخاب «القیمه المحوریه»، هو قسم «المقدمات»، و القسم الذی تُناقَش فیه أثرات اعتبار «القیمه المحوریه» المذکوره، هو القسم الأخیر، یعنی قسم «النتائج».

و علی أساس ذلک فإنّ المفاهیم المستنتجه التی دُرست فی قسم «القیمه المحوریه» هی: رضا الشعب، العداله الاجتماعیه، السعاده، التعالی، العبودیه و … . و استُخرِج مفهوم العبودیه کقیمه محوریه مؤثره علی إداره الأمور العامه حسب رؤیه المتفکّرَینِ المذکورَین.

الکلمات الأساسیه: القیمه المحوریه، إداره الأمور العامه، العبودیه

In the name of Allah

There are five stage from the “Islamic Revolution” to the “Islamic civilization” and we are in the middle of this movement, I means “Islamic state”.

In this stage, we must know what “Islamic stage is” and “how we can administrate the Islamic community with Islamic state”. There are various schools of thought in public administration; such as, traditional PA, N.P.A., N.P.M., N,P.V., etc. But nowadays and in the Islamic republic of Iran, we must inference a new Islamic school of thought from the political theory of “Vilayat Faqih” by Imam Khomeini.

In the theories of public administration, we can find multiple factors that make the school of thought and seems the “core value” is the most important factor from these factors. So in this dissertation we are going to find the answer of this main question: «What is the core value of public administration from the Islamic lessons». However, since this question is too general we had to simplify it this question: «What is the core value for public administration from the lessons of Muslim scholars».And then We choose martyr Motahhary & Allameh Tabatabaei as two great scholars of Islam. Moreover, select the Qualitative content analysis as the research approach of it.

So in the conclusion we find some world’s that can be the core value, for example: people’s satisfaction, social justice, happiness, and so on. Then, in the final stage, we compare these terms and result that the “Obudiat” is the main core value of Islamic public administration in reading of martyr Motahhary & Allameh Tabatabaei.

Key words:

Core value, Public Administration, Obudiat

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art

In Faculty of Islamic Studies and Management

Public Policy and Public Administration Area

Exploring “core values” of public administration: perspective of Allameh Tabatabaei and Shahid Motahhari

Supervisier:

Dr. V. Yavari

Advisors:

Dr. M. Latifi

Student:

Sayed Mahdi Sayed Tabatabaei

Summer 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر