پایان ­نامه: تحلیل انتقادی وضعیت موجود نظارت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، آزمون کفایت اصول کمیته بال در نظارت بر بانکداری بدون ربا

رایگان

توضیحات

دانشکده­ معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه­‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد

تحت عنوان

تحلیل انتقادی وضعیت موجود نظارت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، آزمون کفایت اصول کمیته بال در نظارت بر بانکداری بدون ربا

محمد شاکری صفت

استاد راهنما: دکتر احمد شعبانی

استاد مشاور: دکتر حسین قضاوی

آبان ۱۳۹۰

چکیده:

نظام بانکی همواره با ریسک های ناخواسته ای همراه است که جزء جدایی ناپذیری از فعالیت شبکه بانکی می باشد. اعتماد عمومی تا حد بسیار زیادی به کنترل مخاطرات بانکی و حفظ ثبات آن وابسته است.  هرگونه آسیب به اعتماد عمومی در مورد یک بانک، با توجه به ارتباطی که بانکها به صورت رسمی و غیر رسمی با یکدیگر دارند، به سرعت به کل نظام بانکی و حتی نظام اقتصادی کشور سرایت می کند. حفظ اطمینان و اعتماد عمومی به نظام بانکی، حفظ سلامت نظام بانکی و جلوگیری از وقوع هرگونه نارسایی و بحران در این نظام، و به طور کلی جلوگیری از انتقال نارسایی های بخش پولی اقتصاد به بخش واقعی آن، از اهداف اصلی نظارت بر بانکها می باشد.

اصول اساسی کمیته بال در خصوص نظارت بانکی موثر، استانداردی جهانی برای مقررات احتیاطی و نظارت بر بانکها است. این اصول الگویی معرفی می نماید که بر اساس آن می توان اثربخشی شیوه های نظارت بانکی را ارزیابی نمود. امروزه اصول کمیته بال به عنوان یک مرجع  مهم و اساسی نهادهای نظارتی بسیاری از کشورها شناخته شده و به عنوان معیار سنجش درجه پیشرفت و کارآیی نظارت بانکی در کشورهای مختلف به شمار می آید.

در این تحقیق به بیان و توضیح اصول کمیته بال، تاریخچه و سیر تکامل این اصول پرداخته ایم. همچنین تطبیق این اصول با فرآیندهای موجود نظارت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بخش دیگر تحقیق را شامل می شود. در پایان به برخی از اشکالات و نواقصی که در زمینه اجرای اصول کمیته بال در نظام بانکی کشور وجود دارد اشاره شده است.

واژگان کلیدی: نظارت، نظارت بانکی، کمیته بال، شبکه بانکی، بانک مرکزی

العنوان: التحلیل النقدی للوضع الراهن فی الرقابه علی النظام المصرفی للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه؛ اختبار کفایه مبادئ لجنه «بال» فی الرقابه علی المصرفیّه اللاربویّه

الأستاذ المشرف: الدکتور أحمد شعبانی

الأستاذ المساعد: الدکتور حسین قضاوی

الطالب: محمد شاکری صفت

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والاقتصاد

الخلاصه:

یواجه النظام المصرفی أخطاراً غیر متوقعه تعد جزءً لا یمکن انفصاله عن نشاطات الشبکه المصرفیه. إن ثقه الجمهور یعتمد علی النظر فی أخطار النظام المصرفی والحفاظ علی استقرار هذا النظام إلی حد ملحوظ. لأن الصدمه بثقه الجمهور بمصرفٍ ما، تتسرب بسرعه إلی الشبکه المصرفیه وحتی النظام الاقتصادی للبلد بسبب العلاقات الرسمیه وغیر الرسمیه بین المصارف. ومن الأهداف الرئیسه للرقابه علی المصارف، هو الحفاظ علی اطمئنان وثقه الشعب بالنظام المصرفی ومنع وقوع الخلل والأزمه فی هذا النظام، ‌وبشکل عام منع انتقال الخلل الموجود فی القسم المالی للاقتصاد إلی القسم الحقیقی له.

إن المبادئ الرئیسه للجنه «بال» حول الرقابه المصرفیه المؤثره، تعد معیاراً عالمیاً للأنظمه التحذیریه والرقابه علی المصارف. وتعرّف هذه المبادئ نموذجاً یمکن تقویم أسالیب الرقابه المصرفیه علی أساسه. والیوم لقد تم التعریف بمبادئ لجنه «بال» کمرجع هام ورئیسی للمنظمات الرقابیه فی کثیر من البلاد، وکذلک تعد معیاراً لتقویم مستوی التقدم والفعالیه للرقابه المصرفیه فی مختلف البلدان.

قمنا فی هذه الأطروحه ببیان وشرح مبادئ لجنه «بال»، کما ذکرنا نبذه مختصره عن تأریخها وسیر تطوّرها. القسم الآخر من هذا البحث یتضمّن مقارنه هذه المبادئ مع عملیات الرقابه الموجوده فی مصرفیّه الجمهوریه الإسلامیه فی إیران. وفی النهایه أشرنا إلی بعض الإشکالات والنقائص الموجوده فی طریق تنفیذ مبادئ لجنه «بال» فی النظام المصرفی للبلد.

المصطلحات الرئیسه: الرقابه، الرقابه المصرفیه، لجنه «بال»، الشبکه المصرفیه / النظام المصرفی، المصرف المرکزی

Abstract:

Banking sector always faces unexpected risks as an unavoidable part of banking network activity. Public confidence depends, to a great extent, on controlling banking risks and maintaining stability of it. Due to the existing formal and informal connections among banks, any damage to public confidence in a bank will spread quickly to the entire banking system and ultimately to the economic system of the country. Preservation of public confidence in the banking system, preservation of banking system safety, preventing banking system from any failure and crisis, and preventing failures of monetary sector to spread to the real sector of the economy, are the main goals of supervising banks.

Basel principles provide universal standards for prudential regulation and monitoring of banking sector. These principles introduce criteria that can be used to assess the effectiveness of different methods for monitoring. Nowadays in different countries, principles of Basel committee are used as a main reference for banking monitoring entities and are regarded as the criteria for evaluating the efficiency and effectiveness of banking regulations.

This dissertation explains Basel principles and reviews the history of evolution of Basel principles. In addition, conformity of banking regulations in Iran with Basel principles is investigated as another part of this research. At the end, some of current problems and defects in practicing Basel committee in Iran are pointed out.

Keywords: Supervision, Bank supervision, Basel committee, Bank network, Central bank.

Imam Sadiq As University

Islamic Studies and Economics Faculty

The Master of Science Thesis in Islamic Studies and Economics

Critical Analysis of Current Situation of Supervision in (The Islamic Republic of) Iran’s Banking System, Basle Committee Principles Sufficiency Test in Supervision of Interest-Free Banking

Supervisor: Dr Ahmad Shabani

Advisor: Dr Hosein Ghazavi

Student: Mohammad Shakeri Sefat

Autumn 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان ­نامه: تحلیل انتقادی وضعیت موجود نظارت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، آزمون کفایت اصول کمیته بال در نظارت بر بانکداری بدون ربا”