پایان‌نامه: شایستگی‌های محوری دانشگاه مطلوب با تأکید بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت (گرایش صنعتی)

شایستگی‌های محوری دانشگاه مطلوب با تأکید بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری

استاد راهنما:

دکتر مصباح الهدی باقری کنی 

استاد مشاور:

دکتر بهمن حاجی‌پور

دانشجو:

مصطفی بهادران شیروان

بهمن ۱۳۸۹

چکیده

اگر کشور و نظام جمهورى اسلامى باید به این قدرت و اقتدار دست پیدا کند تا بتواند از ملت خود، از کشور خود، از ارزشهاى خود و از نظام خود پشتیبانى کند و مصونیت ببخشد و اگر در کنار این به ثروت احتیاج دارد تا بتواند مشکلات گوناگونى را که میراث سالها حکومت استبدادى در این کشور است برطرف کند، باید علم را به دست بیاورد. وقتى در جامعه‌یى علم محترم شمرده مى‌شود که استعداد و سرچشمه‌ى درونى عناصر انسانى کشور جوشان شود و علم بومى گردد. از این جهت می توان دانشگاه را مهمترین زیرساخت پیشرفت و توسعه‌ى کشور دانست زیرا دانشگاه نیروى انسانى را تربیت می‌کند که مهمترین سرمایه‌ى کشور نیروى انسانى است. دانشگاه باید این توان را در خود به وجود آورد که یک جنبش نرم‌افزارىِ همه‌جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذارد تا کسانى که اهل کار و تلاش هستند، با پیشنهادها و با قالبها و نوآوریهاى علمىِ خودى بتوانند بناى حقیقى یک جامعه‌ى آباد و عادلانه‌ى مبتنى بر تفکّرات و ارزشهاى اسلامى را بالا ببرند.

به نظر می رسد علت تامه در تحقق اقتدار علمی، نقش ممتاز عناصر حاضر در دو سنگر علمی نظام اسلامی یعنی حوزه و دانشگاه می باشد که عبارتند از استاد، دانشجو و نیز فضای حاکم بر این سنگرهای علمی.

این پژوهش با استفاده از روش تئوری‌پردازی داده‌بنیاد به بررسی دانشگاه مطلوب در نظام اسلامی در سه بعد استاد، دانشجو و فضای حاکم بر آن پرداخته است و برای تبیین آن در قالب مدل دانشگاه مطلوب جمهوری اسلامی ایران، بیانات مقام معظم رهبری را به عنوان ولی فقیه و سیاستگذار کلان کشور  طی دوره بیست ساله رهبری ایشان به عنوان مبنا برگزیده است.

العنوان: الإهتمام بالجداره الجامعه المطلوبه مؤکِدا علی أفکار القائد المعظم آیه الله الخامنئی (دام ظله)

الباحث: مصطفی بهادران شیروان

الأستاذ المشرف: الدکتور مصباح الهدی باقری کنی

الأستاذ المساعد: الدکتور بهمن حاجی بور

الفراغ الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه :

إذا کان علی نظام الجمهوریه الاسلامیه أن یحصل علی القوه والمنعه لیتمکن من الدفاع عن الشعب والبلد والقیم ودعم النظام والحفاظ علیه، وإذا کان إلی جانب ذلک یحتاج الی الثروه لکی یحل مشاکله المختلفه والتی هی میراث سنوات طویله من الحکم الاستبدادی فی هذا البلد، فإنّ علیه ان یکتسب العلم و یتسلح به. إنّ العلم یکون محترماً فی مجتمع ما عندما تفور فیه القابلیات و تنبع عناصره الإنسانیه بالحرکه والنشاط و یصیر العلم فیه أصلاً.

ومن هنا یمکن اعتبار الجامعه أهم أساس لتطویر و تنمیه البلد؛ ذلک لأنّ الجامعه تقوم بإعداد و تربیه القوی الانسانیه والتی تعتبر أهمّ رأسمال للبلد. وعلی الجامعه أن تخلق هذه القدرات فی داخلها، فتضع حرکه مبرمجه شامله وعمیقه تحت تصرف هذا البلد وهذا الشعب لیتمکن العاملون من خلال اقتراحاتهم وابتکاراتهم العملیه من بناء مجتمع عامر و عادل یقوم علی الفکر والقیم الإسلامیه.

ویبدو أنّ العله التامه فی تحقیق القدره العلمیه هو الدور الممتاز للعناصر الحاضره فی الخندقین العلمیین فی النظام الإسلامی و هما الحوزه و الجامعه و اللّذان هما عباره عن الأستاذ والطالب وکذلک الجو السائد فی هذه المراکز العلمیه.

تتناول هذه الدراسه- بالإستفاده من أسلوب التنظیر- الجامعه المطلوبه فی النظام الإسلامی فی أبعاده الثلاثه: الأستاذ والطالب والجو السائد فیها. ومن أجل توضیح ذلک فی إطار نموذج للجامعه المطلوبه فی الجمهوریه الاسلامیه فی إیران فإنّها تختار خطابات القائد المعظم بإعتباره الولی الفقیه وقائد السیاسه العامه للبلاد خلال العشرین سنه الماضیه من قیادته لتکون أساساً فی البحث.

الکلمات الأساسیه: الإهتمام بالجداره، الجامعه المطلوبه ، أفکار القائد المعظم آیه الله الخامنئی (دام ظله) ، الأستاذ ، الطالب ، الجو الجامعی.

Abstract

If our country and Islamic Republic government want to gain the power and authority so that it can support its nation, country as well as its values and government and save them and if it requires wealth to remove various problems related to the years of autocratic government in this country, it must have access to science. Science becomes respectful in a country when national talents appear and science becomes native. In this regard, we can call university as one of the most important infrastructures for development in the country because this is  the university that teaches human forces and they are the most important capital for the country. University must have this ability to provide a complete and deep software movement for the country till those who can work and by using their suggestions and based on their own scientific innovations they make a country based on Islamic values and thoughts.

It seems that the only way for reaching the scientific authority is an invaluable role of the current people in two basic places in Islamic government: clerical school and university that include masters, students and the environment of these scientific places.

This survey using grounded theory studies suitable university in Islamic government based on three dimensions: Master, student and the environment and for explaining it based on ideal university in Islamic Republic of Iran, we have selected the thoughts of the Supreme leader as jurisprudent and the country’s main politician in his twenty years leadership.

Keywords: core competency, ideal university, the thoughts of supreme leader AYATOLLAH KHAMENEI, Professor, student, university environment.

Imam Sadiq University (A.S)

Faculty of Islamic Studies and Management

A thesis Presented for the Degree of master in the

Management

(Industrial Management)

Core Competencies of Suitable University Emphatically on the Thoughts of Supreme Leader Ayatollah Khamenei

Supervisors:

Dr. Mesbaholhoda Bagheri Kani

Advisors:

Dr. Bahman HajiPour

Student:

Mostafa Bahadoran Shirvan

February 2010

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر