توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد  معارف اسلامی و  مدیریت

(گرایش مالی)

ارزیابی کاربرد مدل LPPL  در تشخیص و پیش­بینی حباب­ قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر میرفیض فلاح شمس

اساتید مشاور:

دکتر شاپور محمدی

دکتر علی صالح آبادی

دانشجو:

اکبر قنبری

آذر ماه ۱۳۹۱

چکیده

به طور کلی رشد شاخص بورس نشانه خوبی از روند اقتصادی کشور است، اما بعضاً رشد غیر معمول آن منجر به مطرح شدن مفهوم حباب قیمتی در بین فعالان بازار می­گردد. حباب قیمتی  زمانی رخ می­دهد که قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی به دلایلی غیر از حرکت‌های تصادفی، هماهنگ با عوامل بنیادین نباشد. شناخت و تشخیص این پدیده از دیرباز مورد توجه محققان بوده است ولی رویکرد پیش­بینی این پدیده، در دو دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در میان روش­­ها و مدل­های ارائه شده در زمینه پیش بینی حباب، مدل LPPL به جهت اقتباس از رشته فیزیک و زلزله­شناسی بیشتر مورد علاقه محققین قرار گرفته و تحقیقات متعددی در زمینه کاربرد این مدل در بازارهای مختلف مالی صورت گرفته است. از این رو معرفی و استفاده از این مدل در جهت شناسایی نقاط حباب و سقوط پس از آن برای فعالان بورس اوراق بهادرا تهران اثر بخش خواهد بود. در این پژوهش به معرفی مدلLPPL  پرداخته شده و روش­های تخمین آن نیز تشریح گردیده است. در ادامه از مجموع مربعات غیر خطی و نیز  الگوریتم ژنتیک هیبریدی برای تخمین بازه های زمانی منتخب بین سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. سپس نتایج تخمین در دو روش به شکل نقاط بحرانی با واقعیت رخ داده در زمینه شاخص کل بورس مورد تحلیل و بررسی واقع شده و علی رغم محدودیت­ها و تفاوت­های بورس اوراق بهادار تهران با سایر بورس­های جهان، نتایج تخمین نشان از مطابقت نسبتاً مناسب این مدل با افت­های واقعی اتفاق افتاده است.

کلمات کلیدی: پیش­بینی حباب قیمتی، تخمین مدلLPPL ، الگوریتم ژنتیک هیبریدی، شاخص کل بورس۱۳۸۰-۱۳۹۰، افت شاخص

العنوان: تقییم  نموذج  LPPL  فی التعرف على فقاعه الأسعار و تنبؤها فی بورصه طهران للأسهم

الباحث:  أکبر قنبری

الأستاذ ألمشرف:  الدکتور میر فیض  فلاح شمس

ألستاذ ألمساعد:   الدکتور شابور محمدی- الدکتور علی صالح آبادی

الفرع الدراسی:  الدراسات الاِسلامیه و الإداره المالیه

 

الخلاصه:

النمو الإجمالی لمؤشر البورصه علامه جیده لإقتصاد البلد، لکنه یؤدى إلى فقاعات الأسعار بعض الأحیان. تحدث فقاعه الأسعار عندما لا تتفق أسعار الأصول مع العوامل الأساسیه نتیجه للعوامل الأخرى غیر الحرکات العشوائیه. لقد اهتم الباحثون فی التعرف على هذه الظاهره فی الآونه الأخیره ، لکن توقع الظاهره و تنبؤها قد لفت نظرهم فی العقدین الماضیین. ، و قد وجد نموذج LPPL الذی استخرج من الفیزیاء وعلم الزلازل مکانه عالیه لدى الباحثین من بین الطرق المقترحه والنماذج لتنبؤ الفقاعه ، کما استخدم العدید من الدراسات هذا النموذج فی الأسواق المالیه المختلفه. ولذلک فأنّ التعرف على هذا النموذج واستخدامه لتحدید ظروف الفقاعه والانهیار یبدوا أن یکون هاما للغایه لنشطاء السوق فی بورصه طهران للأسهم.

تقوم هذه الأطروحه بتقدیم نموذج LPPL کما تقوم بتعریفه وطریقه تقدیره ، وتستخدم منهج مجموع المربعات غیر الخطیه و الخوارزمیات الوراثیه الهجینه لتقدیر الفترات الزمنیه المحدده للسنوات ۲۰۰۱ حتی ۲۰۱۱ فی بورصه طهران. وقد تم تحلیل النتائج على طریقتین مختلفتین لمقارنه القیمه الحقیقیه و المعلومات المستخرجه من النموذج. ومن الجدیر بالذکر أنه على الرغم من القیود و المفارقات بین بورصه طهران والبورصات العالمیه، تظهر نتائج الأطروحه تزامنا نسبیا بین نتائج النموذج و الانهیارات الحقیقیه للأسهم فی بورصه طهران.

الکلمات الأساسیه:

تنبؤ فقاعه الأسعار ، نموذج LPPL ، الخوارزمیات الوراثیه الهجینه ، مؤشر الأسهم، انهیار المؤشر

Abstract

Generally, the growth of a country’s stock index is a good sign, but in some cases unusual growth of the market leads to unfolding the price bubbles. Among the activists of the market price bubble occurs when the price of an asset in a period of time because of some reasons except for random movements is not consistent with fundamental factors. Recognition and diagnosis of this phenomenon have been considered by researchers whereas predictive approach of price bubble has been studied in the past two decades. Among the proposed methods and models in predicting price bubble, LPPL model adapted from physics and seismology gets greater attention of researchers and several studies on the application of this model in various financial markets have been presented. Hence, the understanding and application of this model to identify the bubble and subsequent crash will be effective for the activists of Tehran Stock Exchange. This paper introduces an LPPL model and also describes the estimation method of this model. Afterwards, the non-linear sum of squares and hybrid genetic algorithm were used for the estimation of LPPL model in selected time intervals between the years 1380 to 1390 in the Tehran Stock Exchange. Then, the results of the two methods of estimation as the form of the critical points have been analyzed with the  real value of the stock index. Despite the limitations and differences between the Tehran stock exchange and the world stock exchanges, the estimation results show relatively appropriate coincidence of the LPPL model with the actually occurred crashes.

Keywords: forecasting price bubble, Estimation of LPPL, hybrid genetic algorithm, Stock Index 1380-1390, the downfall of Index

Imam Sadiq(a.s) University

Faculty of Islamic Studies and Management

A Thesis Presented For The Degree of Master of Arts

in Financial Management

Application of LPPL for the bubble diagnosis and prediction in Tehran Stock Exchange

Supervisor:

Mir Feiz Fallahshams (Ph.D.)

Advisors:

Shapour Mohammadi (Ph.D.)

Ali Saleh Abadi (Ph.D.)

Student:

Akbar Ghanbari

December 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر