توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اقتصاد

تحلیل مبانی اسلامی الگوی تولید مشارکتی و اثر آن در حل رکود تورمی اقتصاد ایران

محمد مهدی نجفی علمی

استاد راهنما :

دکتر احمد شعبانی

استاد مشاور :

دکتر صادق بختیاری

تابستان ۱۳۹۰

چکیده:

یکی از اصلی ترین و پایه ای ترین مسائل اقتصاد امروز را مسئله عرضه و عوامل موثر بر آن تشکیل می­دهند. بنابراین دستمزد و نظام های حقوق و دستمزد نیز از این جهت حائز اهمیت فراوان خواهند بود. سیستم های دستمزدی علاوه بر تاثیر بر بهره وری و عرضه اقتصاد، بر تقاضا و ترکیب تقاضای اقتصاد نیز موثر بوده و از این طریق سه مقوله تولید، توزیع و مصرف را به صورت چشمگیری تحت تاثیر قرار خواهند داد. از این جهت باید سیستم های دستمزدی، متناسب با دین مبین اسلام و عدالت و همچنین شرایط اقتصادی جامعه باشند. لذا باید به دنبال یک نظام حقوق و دستمزد عادلانه و یا حداقل چهارچوب های منطقی این نظام، به منظور نیل به یک جامعه عادلانه و اسلامی در سطح خرد و کلان و همچنین حل مشکلات اقتصادی عمده از جمله رکود تورمی بود. از این جهت می­توان تولید مشارکتی را به عنوان یک نظام دستمزدی مناسب برای تحقق عدالت و مبارزه با مشکلات اقتصادی جامعه امروز، ارائه نمود. لذا در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سوالات خواهیم بود: مبانیاسلامیالگویتولیدمشارکتیچیست؟ و الگویتولیدمشارکتیچگونهرکودتورمیراتخفیفمی­دهد؟ در پاسخ به این سوالات با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل ها و استدلال های مختلف علمی و با استفاده از نتایج تحقیقات مختلف اسلامی و اقتصادی این فرضیات مطرح می­گردد:  الگوی تولیدمشارکتی  به علل مختل فاز جمله ایجادعدالت اقتصادی درسطح خرد وکلان وبالابردن کارایی وهمچنین سازگاری بااصول قراردادها یا سلامی ازجهت اجرادارای سازگاری بالایی بامبانی اسلام می­ باشد. و الگوی تولیدمشارکتی درمقابل سیستم های دستمزد دیگر، تاثیرا تقابل توجه و موثری رادرجهت تضعیف آثار رکود تورمی خواهد داشت.

واژگان کلیدی:

سیستم‌های دستمزد، مبانی اسلامی دستمزد، الگوی تولیدمشارکتی، سیستم دستمزد عادلانه واسلامی، رکود تورمی، ایران

العنوان: تحلیل المبادئ الاسلامیه لنموذج الانتاج المشترک و تأثیره فی معالجه الرکود التضخمی فی ایران

الباحث: محمد مهدی نجفی علمی

الأستاذ المشرف: الدکتور أحمد شعبانی

الأستاذ المساعد: الدکتور صادق بختیاری

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإقتصاد

الخلاصه:

من اهم المسائل الإقتصادیه فی زماننا هذا هو العرض و العوامل التی توثر علیه. وبالتالی، فإن نظام الأجور والرواتب یکون مهمّا جدا فی هذا المجال. نظم الأجور تؤثر على الإنتاجیه والعرض وکذلک الطلب، وبالتالی لدیها تأثیر کبیر على الإنتاج والتوزیع والاستهلاک. و لذلک ینبغی ترسیم الخطوط الأساسیه لنظام الأجور وفقاً  للأصول الإسلامیه، و العداله، والظروف الاقتصادیه للمجتمع. لذا یجب علینا اتباع نظام عادل للأجور من أجل التوصل إلى مجتمع عادل و اسلامی فی المستوىین الجزئی والکلی، وحل المشاکل اقتصادیه مثل الرکود التضخمی.فی هذا الصدد، بامکاننا تقدیم نظام الإنتاج المشترک کنظام مناسب للاجور من اجل الوصول للعداله و مکافحه المشاکل الاقتصادیه.ولذلکحاولنا الإجابه علی السؤالین التالیین فی هذه الدراسه:ما هی الأصول الاسلامیه للإنتاج المشترک؟ کیف یخفف الإنتاج المشترک من الرکود التضخمی؟

وقد استخدمناطریقهمراجعه الکتب فی المکتبهو الأدلهالعلمیه المختلفهللإجابهعلى السؤالین.و من ثم قمنا باستخداممختلفالدراسات الإسلامیه و الاقتصادیه و وصلناإلى نتیجه التالیه :

نتیجه لعوامل مختلفه مثل خلق العداله الاقتصادیه فی المستویین الکلی والجزئی، و زیاده الإنتاجیه، فضلاً عن الإنسجام مع مبادئ العقود الإسلامیه، فالإنتاج المشترک هو النظام الأفضل من الناحیه العملیه. هذا النظام یستطیع ان یخفف من الرکود التضخمی بنسبه اعلی من سائر النظم الموجوده.

الکلمات الاساسیه: نظم الجور، المبادئ الإسلامیه للأجور، نموذج الإنتاج المشترک، النظام العادل و الاسلامی للأجور، الرکود التضخمی، ایران

Abstract:

Supply and effective elements on it constitute one of the most important and basic issues of today’s economy. Thus, wage and salary and wage systems will be very important in this direction. Wage and salary systems in addition to affecting the productivity and the supply side of economy, change demand and its composition, and dramatically affect three issues of: production, distribution and consumption. Wage systems should, therefore, be in accordance with Islam, justice and community economic conditions. Therefore we should look for a just wage and salary system, or at least a logical frame and chart of this system, in order to achieve a just and Islamic community at macro and micro levels, and also solve major economic problems, like stagflation. So in order to achieve justice and equity and struggle with problems of today’s economy, we can offer share production as an appropriate wage system. In this study, we are going to answer these questions: What are the Islamic principles of share production model? And how can share production model decrease stagflation? To answer these questions with library approach, and different analysis and different scientific reasoning, and also by benefiting from different Islamic and economic researches, we finally propose these hypotheses: share production, fordifferent reasons like establishing economic justice at micro and macro levels and enhancing efficiency, and compatibility with the principles of Islamic contracts, in the sense of performance, has high consistency with Islamic principles. Also, share production model, in comparison with other wage systems, has valid and considerable effects in decreasing stagflation.

Keywords:

Wage systems, Islamic Principles, Share Production Model, Just and Islamic Wage system, Stagflation, Iran.

Imam Sadiq University

Analysis of Islamic Principles of Share Production Model and Its Effect on Solving of Stagflation in Iran

A Thesis Provided For the Degree of Master Art in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

Mohamad Mahdi Najafi Elmi

Supervisor:

Dr. Ahmad Shabani

Advisor:

Dr. Sadiq Bakhtiari

Summer 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه: تحلیل مبانی اسلامی الگوی تولید مشارکتی و اثر آن در حل رکود تورمی اقتصاد ایران”