پایان‌نامه: تحلیل فضائل امیرالمؤمنین علیه‌السلام از رهگذر القاب و اوصاف آن حضرت در جوامع روایی اهل سنت

رایگان

توضیحات

دانشکده و الهیات معارف اسلامی و ارشاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات معارف اسلامی و ارشاد

(گرایش علوم قرآن و حدیث)

عنوان: تحلیل فضائل امیرالمؤمنین علیه‌السلام از رهگذر القاب و اوصاف آن حضرت در جوامع روایی اهل سنت

   استاد راهنما:

دکتر مهدی ایزدی

اساتید مشاور:

دکتر محمود کریمی

دانشجو:

سید محمد رضا فقیه ایمانی

         شهریور ۱۳۹۳

چکیده

در میان اقوام عرب، کنیه­ و لقب، جایگاه ویژه­ای در معرفی فرد دارد و اطلاعات زیادی از فرد مورد نظر را در اختیار دیگران قرار می­دهد. علی (ع)، صحابه بزرگ پیامبر (ص) و وصی اوست که بسیاری از القاب و کنیه­هایش از طرف شخص رسول خدا (ص) به او اعطاء شده و بیانگر فضائل و مناقب اوست. دشمنان آن حضرت، در راستای منزوی کردن هرچه بیشتر این شخصیت طراز اول اسلام، برخی از القاب او را به نفع دیگران مصادره کردند و برخی دیگر از القاب را کم ارزش جلوه دادند. همچنین در مورد برخی از کنیه­های آن حضرت تحریف را بجایی رساندند که ارزش را به ضد ارزش تبدیل نمودند و کاری کردند که خطباء جمعه با بهترین و محبوب­ترین کنیه در نزد علی (ع) به آن حضرت دشنام دهند و به تحریف معنای کنیه­ها و القاب او اقدام نمایند.

در این پایان­نامه به لطف الهی به تبیین برخی از این کنیه­ها و القاب و اوصاف که در منابع اهل سنت مشوش و غبار آلود جلوه داده شده، می­پردازیم تا به تصویری روشن و واقعی از این القاب و اوصاف دست یابیم.

واژگان کلیدی: علی (ع)، أمیرالمؤمنین، یعسوب الدین، ابوتراب، الصدیق الأکبر، فاروق الأمه، خیر البشر، خیر البریه، الأنزع، البطین، الفتی

العنوان: تحلیل فضائل أمیرالمؤمنین (ع) اعتماداً علی ألقابه وأوصافه فی الجوامع الرّوائیّه لأهل السّنّه

الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی إیزدی

الأستاذ المساعد: الدکتور محمود کریمی بنادکوکی

الطالب: السّید محمّدرضا فقیه إیمانی

الفرع الدّراسی: الشّریعه اختصاص علوم القرآن والحدیث

الخلاصه

یحظی اللّقب والکنیه، عند العرب، بمکانه مرموقه فی تقدیم التّعریف عن الأشخاص وذلک بما أنّهما یقدّمان کثیراً من المعلومات عن الشّخص المذکور. کان علی بن أبی طالب (ع) وصی النّبیّ (ص) وأعظم أصحابه قدراً حیث امتاز بکنی وألقاب یوشک أن لا تُحصی وقد مُنح (ع) کثیراً منها علی لسان رسول الله (ص) وهذه الألقاب تُفصح عن فضائله ومناقبه. أمّا أعداؤه؛ فلم یصبروا علی عظیم قدره وحاولوا تهمیش هذا الشّخص الّذی یعدّ من أعظم الوجوه فی صدر الإسلام عبر مصادره بعض ألقابه لصالح قوم آخرین والتّنقیص من بعض ألقابه حتّی شوّهوها وبدّلوها مثالباً له (ع) وأمروا خطباء الجمعه ذکر بعض کُناه علی المنابر بنیّه الحطّ من قدره وقدحه وسبّه (تعالی (ع) عن ذلک).

تحاول هذه الأطروحه تبیین بعض هذه الکُنی والألقاب الّتی تُشاهد فی جوامع أهل السّنّه الرّوائیّه بصوره محرّفه أو مشوّهه. کما نرجوا أن یوفّقنا الله فی تقدیم حقیقه هذه الألقاب بصوره واضحه.

الکلمات الرّئیسه: “علی (ع)”، “أمیرالمؤمنین”، ‌”یعسوب الدّین”، “أبوتراب”، “الصّدّیق الأکبر”، “فاروق الأمّه”، “خیر البشر”، “خیر البریّه”، “الأنزع”، “البطین”، “الفتی”

Abstract

Among the Arab tribes, nicknames and epithets, have a special position in introducing a person and inpresenting a lot of data about that person to others.

Imam Ali (A.S.) is the greatest companion to the Prophet (PBUH) and his successor. Many of his epithets and nicknames were granted to him by the Messenger of Allah (PBUH).This expresses his virtues and merits. His enemies, in order to isolate him, confiscated some ofhisnicknames for the benefits ofothers and undervalued some of the nicknames. Also,in some cases, they distorted thenicknamescompletely to the point that they could change values to Anti – value.

This dissertation will explain some of the epithets and nicknames of Imam Ali (A.S.) that have recognized dust-covered by Sunni sources, and try to show a realistic picture of these attributes.

Key words: “Ali (a.s)”; “Amir – al – mumenin”; “Yaasub – al – din”; “Abu torab”; “Al – seddigh – al – akbar”; “farugh – al – ommah”; “khair – al – bashar”; “khair – al – bariyah”; “Al – anzaa”; “Al – batin”; “Al- fata”

Imam Sadiq (A.S.) University

Faculty of Islamic Studies, theology and guidance gu

 

A Thesis Presented for the Degree of Master of Quran and hadith

Analysing Amir Al –Mumenins’ Virtues from his Epithets and Characteristics Mentioned in Sonnies Tradition Texts

Supervisor:

Mahdi Izadi (Ph.D)

Advisors:

Mahmoud Karimi Banadkooki (Ph.D)

Student:

Seyyed Mohammad Reza Faghih Imani

September 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر