پایان نامه: تجزیه و تحلیل پیامدهای تورمی کسری بودجه در اقتصاد ایران(۱۳۷۷ ـ ۱۳۵۷)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اقتصاد

تجزیه و تحلیل پیامدهای تورمی کسری بودجه در اقتصاد ایران(۱۳۷۷ ـ ۱۳۵۷)

محمد حسن زارع احمدآبادی

استاد راهنما :دکتر محمد رضا شاهرودی

تابستان ۱۳۸۰

چکیده

این پایان نامه به دنبال بررسی تأثیر متقابل کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدلی که توسط آقایان آق اولی و خان ارائه شده استفاده شده است. این مدل قبلاً برای چهار کشور برزیل، جمهوری دومنیکن، تایلند و کلمبیا به کاربرده شده است. آمارهای مورد استفاده، آمارهای منتشر شده از اداره بررسیﻫﺎﯼ اقتصادی بانک مرکزی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در اقتصاد ایران رابطه دوطرفه تورم و کسری بودجه وجود دارد بدین ترتیب که هر بار دولت با کسری بودجه مواجه ﻣﯽ­شود و سعی ﻣﯽ­کند آن را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند، سطح عمومی قیمت­ﻫﺎ به دنبال افزایش حجم پول، افزایش خواهد یافت. اگر هزینه‏های دولت در اثر تورم بیش از درآمدهای آن افزایش یابد، کسری بودجه شدیدتر خواهد شد و بدین ترتیب فرآیند کسری بودجه و تورم در درون سیستم تکرار ﻣﯽ­شود. بنابراین، دولت با کنترل کسری بودجه خود از طرفی ﻣﯽ­تواند تورم را که یکی از مشکلات مهم فعلی اقتصادی است تا حدود زیادی کنترل کند، و از طرف دیگر با کسری بودجه­ﻫﺎﯼ شدیدتر در سال­ﻫﺎﯼ بعد مقابله نماید.

کلید واژه: تورم، کسری بودجه، حجم پول، روش تخمین sls 3، شبیه‌سازی.

العنوان: دارسه و تحلیل تبعات عجز المیزانیه التضخمی فی الاقتصاد الإیرانی

الباحث: محمدحسن زارع احمد آبادی

الاستاذ المشرف: الدکتور محمدرضا شاهرودی

الاستاذ المساعد: الدکتور مهدی صادقی

الفرع الدراسی: الدرسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

تحاول هذه الرساله دراسه التأثیر المتقابل بین عجز المیزانیه و التضخم فی الاقتصاد الایرانی، و لهذا الغرض تم استخدام النموذج الذی عرضه «اق اولی» و «خان» و کان هذا النموذج تم الاعتماد علیه فیما سبق لبرازیل و جمهوریه دومینیکان و تایلاند و کولومبیا. و نتائج الاحصائات المستخدمه هنا هی نتائج الاحصائات التی نشرتها دائره  لدراسات الاقتصادیه التابعه للبنک المرکزی. و تشیر نتائج الدراسه الی وجود علاقه ثنائیه بین التضخم و عجز المیزانیه فی الاقتصاد الایرانی بمعنی انه لما تواجه الحکومه عجزالمیزانیه و تحاول فی تعویض العجز الحاصل عن طریق الاستقراض من البنک المرکزی، یرفع المستوی و الحد العام للاسعار اثر زیاده حجم السیوله النقدیه. فاذا زادت تکالیف الحکومه اثر التضخم و تجاوزت عائداتها، یشتد عجز المیزانیه و بهذا تتکرر عملیه عجز المیزانیه و التضخم. فیمکن للحکومه عبر ضبط عجز المیزانیه ان تسیطر علی التضخم الذی یعتبر من المشاکل الکبیره الاقتصادیه حالیا و ان تقوم بمواجهه حالات اکبر من عجز المیزانیه فی الاعوام المقبله.

الکلمات الاساسیه: التضخم، عجزالمیزانیه، حجم السیوله النقدیه، اسلوبsls 3، الاستنساخ.

Abstract

This thesis aims to examine the budget deficit- inflation relationship in Iranian economy. To this end, we have used Khan – Aghevli model that has been used previously for the economies of Brazil, The Dominican Republic, Thailand and Colombia. Our analysis is based on the time series annual data from 1979 to 1999 issued by the Central Bank of Iran.

The results indicate a circular relationship between budget deficit and inflation in Iran. Thus, borrowing the money from the Central Bank by the Government to combat the budget deficit causes higher inflation rate and an increase in inflation rate will be accompanied by more budget deficit in the next year if governmental expenditures exceed its income. To avoid this vicious circle the Government needs to remove or at least limit the budget deficit.

Keywords: inflation, budget deficit, volume of money. 3sls estimation

method, stimulation

IMAM SADIQ UNIVERSITY

An Analysis on Inflationary Consequences of Governmental Budget Deficit in Iran

A Thesis

Presented for the

Degree of Master of Art in

Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

Mohammad Hasan Zare Ahmadabadi

Supervisor:

Mohammad Reza Shahroodi, Ph.D

Advisor:

Mehdi Sadeghi, PhD

Summer 2001

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه: تجزیه و تحلیل پیامدهای تورمی کسری بودجه در اقتصاد ایران(۱۳۷۷ ـ ۱۳۵۷)”