پایان‌نامه: تحلیل دریافت پیام های آشکار و نهفته در انیمیشن های والت دیزنی توسط تماشاگران ایرانی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش مطالعات سیاستگذاری

تحلیل دریافت پیام های آشکار و نهفته در انیمیشن های والت دیزنی  توسط تماشاگران ایرانی

محمد جواد رمضانی

استاد راهنما: دکتر مهدی محسنیان راد

استاد مشاور: دکتر محمد هادی همایون

زمستان ۱۳۹۰

چکیده

این پایان‌نامه با هدف بررسی وجود پیام های پنهان و آشکار در محتوای انیمیشن های والت دیزنی از منظر مغایرت با آموزه های فرهنگی-دینی جامعه ما نگارش شده است. شرکت والت دیزنی را می توان معتبرترین و قدیمی ترین کمپانی هالیوود دانست که ویژه کودکان تا کنون به تولید انیمیشن پرداخته است. این انیمیشن ها در ایران نیز در میان کودکان از محبوبیت ویژه ای برخوردار است. این رساله ابتدا نگاهی اجمالی به تاریخچه انیمیشن و ادبیات تولید شده در حوزه ارتباط میان کودک  و تلویزیون و نظریات کارشناسان حوزه ارتباطات و فرهنگ دارد و این مسئله را دنبال می شود که برنامه غالب تلویزیونی مورد علاقه کودکان که انیمیشن است چه ساخت هایی را در ذهن مخاطبان خود ایجاد می کند. در ادامه شیوه های تبلیغاتی غالب و همچنین جریان های اصلی انتقال فرهنگ در آمریکا در قالب امپریالیسم فرهنگی، دیپلماسی عمومی و تبلیغات مسلکی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. با مشخص شدن مختصات حوزه نقد و همچنین جمع آوری ادبیات مناسب به لحاظ چارچوب تئوریک، نقد و بررسی مبتنی بر نشانه شناسی تعداد ۱۱ انیمیشن انجام می گردد. در انتها دو آزمایش نیز انجام شده است که اولی در حوزه شناخت پیام مخفی انیمیشن ها و دوم شناخت کلیشه ها توسط مخاطبان است. در آزمایش نخست اثبات می شود که کودکان متوجه پیام های پنهان موجود در انیمیشن ها نمی شوند اما با آموزش رسانه ای می توانیم کمک کنیم که درک بهتری نسبت به آنها بیابند. در آزمایش دوم نیز به این نتیجه می رسیم که کودکان متوجه پیام های آشکار انیمیشن و کلیشه های رایج می شوند. اما ارائه سواد رسانه ای به آنها باعث تحریک کنجکاوی و دقت بیشتر بر کلیشه ها و در نتیجه ارائه پاسخ های صحیح می گردد.

کلمات کلیدی:

انیمیشن، والت دیزنی، نشانه شناسی، روش آزمایشی، پیام مخفی

العنوان:تحلیل استلام الرسائل الواضحه والخفیه من جانب المشاهدین الایرانیین من الرسوم الکرتونیه لشرکه والت دیسنی

الخلاصه:

أنه تم تحریر هذه الرساله الجامعیه بهدف دراسه الرسائل الخفیه والواضحه فی فحوى الرسوم الکرتونیه التی تنتجها شرکه والت دیسنی وذلک من ناحیه مخالفتها للتعالیم الثقافیه والدینیه فی مجتمعنا.

تعتبر شرکه والت دیسنی من أهم وأقدم الشرکات الخاصه بانتاج الرسوم الکرتونیه المتحرکه فی الهولیوودز. أن هذه الرسوم المتحرکه تواجه اقبالاً خاصاً من قبل الاطفال فی ایران.أن هذه الرساله الجامعیه ستنظر فی المرحله الإولى وبرؤیه اجمالیه إلى تاریخ انتاج الرسوم المتحرکه والقصص الأدبیه الخاصه بالأطفال وذلک فی مجال علاقه الاطفال والتلفزیون وذلک بالاستفاده من رؤى خبراء الاعلام والثقافه وستتابع هذه الرساله الجامعیه أن الرسوم المتحرکه الذی تبث عبر التلفزیون ویتابعها الأطفال ماذا تحمل فی طیاتها وفی أذهان متابعین هذه الرسوم المتحرکه.

کما سنقوم ببحث ونقد الاجراءات الحالیه للدعایه وکذلک التیارات التی تقوم بنقل وترویج الثقافه فی الولایات المتحده الأمیرکیه وذلک فی إطار الامبریالیه الثقافیه،وکذلک الدبلوماسیه العامه والدعایه. وبعد أن تتوضح أبعاد النقد وتجمیع المواد الأدبیه المناسبه فی الإطار الایدیولوجی،سیتم نقد و دراسه على أساس التعرف على العلامات فی ۱۱ برنامج من الرسوم المتحرکه.

وفی النهایه تم تنفیذ اختبارین فی مجال التعرف على الرسائل الخفیه فی الرسوم المتحرکه والثانی التعرف على الأطر بواسطه المشاهدین. فی الاختبار الأول یتم إثبات هذا الامر بأن الاطفال لم یستطیعوا التعرف على الرسائل الخفیه فی الرسوم المتحرکه ولکن من خلال دورات اعلامیه تعلمیه نستطیع أن نساعدهم فی التعرف على هذه الرسائل. وفی الاختبار الثانی نصل إلى هذه النتیجه بأن الاطفال یستطیعون التعرف على الرسائل الواضحه فی الرسوم المتحرکه وکذلک الأطر المعروفه فیها. تعرف الأطفال على المعلومات الاعلامیه یساعدهم على تحریک قوه التدقیق والتفکیر لدیهم وفی النتیجه هم سیقدمون أجوبه صحیحه.

الکلمات الرئیسیه: الرسوم الکرتونیه، والت دیسنی، الرسائل الخفیه

Analysis of Perception of Walt Disney animations Messages through Iranian audiences.

Abstract:

This thesis written to investigate the existence of reveal and hidden messages in the Walt Disney animation content that inconsistent the component of the cultural – religious in our community. Walt Disney Company is most prestigious and oldest companies known in Hollywood that are producing animation especially for children yet. Also these animations are popular among children in Iran.

First the thesis has a brief look at the history of animation. Then we skimming the literature on the relationship between children and television production and try to scrutiny the experts’ review in the field of communication and culture. And this issue will follow the animation how build Structure in audience mind. In continue, most methods of advertising and main transmission of culture in U.S. in the field of cultural Imperialism, cultural diplomacy and propaganda will criticize. After determining the coordinates of the criticism, and collecting appropriate literature in specific theoretical framework, review and evaluate the 11 animations is done based on semiotics.

At last, two experiments done that the first is related to understanding the subliminal messages and the second is about finding out stereotypes by audiences. At first experiment, this subject understood that the children can’t understand the animation messages, but if we help them with media training, to realize better the messages. In the second experiment we approach to this conclusion that children understand clear messages and common stereotypes in animations, but if we exercise them with media literacy, they are become obvious and have more accurately on stereotypes and thus provide the correct answers.

Key words:

Animation, Walt Disney, Subliminal message

Imam Sadiq University

A thesis presented for the degree of master in faculty of Islamic studies and culture and communication

Analysis of Perception of Walt Disney animations Messages through Iranian audiences.

Mohammad Javad Ramezani

Supervision: Mahdi Mohsenian Rad

Adviser: Mohammad Hadi Homayoon

WINTER 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر