پایان‌نامه: ارائه رویکرد تلفیقی در توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

ارائه رویکرد تلفیقی در توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی

حسین میسمی

استاد راهنما:

دکتر حسین عیوضلو

استاد مشاور:

دکتر مهدی سبحانی نژاد

تابستان ۱۳۸۹

چکیده فارسی:

این تحقیق به بررسی و تحلیل وضع موجود نظام آموزش اقتصاد اسلامی در ایران و جهان پرداخته و نشان می‌دهد، نظام فعلی آموزش اقتصاد در کشور و نحوه ورود تعالیم اقتصادیِ اسلام در آن از چالش‌های گوناگونی رنج می‌برد؛ این خود ضرورت انجام اصلاحات مقتضی را واضح می‌سازد. پس از آسیب‌شناسی وضع موجود، «رویکردهای تلفیقی» که در ادبیات علوم تربیتی مطرح می‌شود را به عنوان گفتمانی که ظرفیت آن را دارد که در جهت اصلاح نظام آموزش علم اقتصاد در ایران به کار گرفته شود، مطرح می‌کند. در واقع ضمن بازخوانی مبانی نظری و کاربردی گفتمان تلفیقی و معرفی انواع رویکردهای تلفیقی و تبیین ظرفیت‌ و استلزامات کاربردی هر یک از آن‌ها، رویکرد بین‌رشته‌ای را به عنوان رویکرد تلفیقی بهینه معرفی می‌کند. علاوه بر این، تلاش می‌کند تا رویکرد بهینه را در برخی از دروس رشته اقتصاد (اقتصاد خرد، کلان و توسعه) کاربردی کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از رویکرد میان‌رشته‌ای بهینه در شرایط موجود ممکن بوده و نتایج مفیدی نیز به همراه خواهد داشت. به طور مشخص، استفاده از رویکرد مذکور منجر به مطالعه نقّادانه و در نتیجه شفاف‌‌سازی مبانی فلسفی و پیش فرض‌های فکری‌ای که نظریات اقتصاد متعارف در فضایشان بسط یافته‌اند می‌شود. همچنین استفاده از رویکرد بین‌‌رشته‌ای منجر به آن می‌گردد که دیگر اقتصاد اسلامی تنها به چند درس خاص محدود نشود و به میزان قابل توجهی توسعه یابد.

واژگان کلیدی: علوم انسانی-اسلامی، میان‌رشته‌ای، اقتصاد و مالیه اسلامی، آموزش اقتصاد، ایران.

طبقه‌بندی JEL: A29

العنوان: تقدیم النهج المتکامل لتطویر نظام تعلیم الاقتصاد الإسلامی

الباحث: حسین میسمی

الأستاذ المشرف: الدکتور حسین عیوضلو

الأستاذ المساعد: الدکتور سبحانی نجاد

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیّه و الاقتصاد

الخلاصه:

تُعنی هذه الدراسه بتحلیل الوضع الحالی لتعلیم الاقتصاد الإسلامی فی إیران والعالم و تبین أن النظام الحالی لتعلیم الاقتصاد فی البلد و کیفیه دخول التعالیم الاقتصادیه الإسلامیه فیه تعانی من تحدیات مختلفه. و هذه التحدیات فی نفسها توضح ضروره الإصلاحات المتناسبه، و بعد العلم بعیوب الوضع الحالی، تقترح “النهج المتکامل” ، الأسلوب الذی یمکن استخدامه لإصلاح نظام تعلیم علم الاقتصاد فی إیران. و فی الحقیقه مع إعاده النظر إلی المبانی النظریه والوظیفیه للنهج المتکامل و تعریف أنواع المناهج المتکامله و شرح الإمکانیه و القدره و الآثار الوظیفیه لکل واحد منها تعرف نهج “بین التخصصات” کالنهج المتکامل الأمثل. و إضافه إلی ذلک تحاول أن تطبق النهج الأمثل علی بعض الدروس فی فرع الاقتصاد ( الاقتصاد الجزئی، الاقتصاد الکلی و اقتصاد التنمیه ).

إن نتائج هذا البحث تبین إمکانیه استخدام نهج ” بین التخصصات ” الأمثل فی الوضع الحالی،الذیسوف یؤدیإلی النتائج المفیده. و بالتحدید استخدام هذا النهج سوف یؤدی إلی الدراسه الانتقادیه و بالتالی شفافیه المبانی الفلسفیه و الافتراضات الفکریه التی تمّ توسیع النظریات الاقتصادیه التقلیدیه فیأجوائها،کما یؤدی إلی عدم تقیید الاقتصاد الإسلامی ببضعه دروس خاصه بل تطویره بشکل ملحوظ.

الکلمات الأساسیه: العلوم الإنسانیه، الإسلامیه، بین التخصصات، الاقتصاد و التمویل الإسلامی، تعلیم الاقتصاد، إیران.

A synthetic (interdisciplinary) approach in developing educational system of Islamic economics

Abstract

This research analyzes the status quoof education system of Islamic economics in Iran and shows that this system suffers from specific shortcomings. This justifies the importance of reforms.Shedding lights on these shortcomings, it presents different interdisciplinary approaches to solve these challenges.Reviewing the theoretical and empirical bases of interdisciplinary dialog, and clarifying their potentials and implications, chooses the efficient interdisciplinary approach for the educational system of Islamic economics in Iran. In addition, it tries to make use of this approach in different courses of the economics including microeconomics, macroeconomics and development economics.The results show that the usage of the interdisciplinary approaches in the education system of Islamic economics is both possible and fruitful. Specifically, the usage of this approach makes the student realize the economic theories in their contexts and understand their philosophical and methodological foundations. In addition, the usage of the interdisciplinary approaches prevents the education system to confine Islamic economics only to some of the specific lessons.

Keywords: Islamic economics, economics, education system, research systems, Iran

Imam Sadiq University

A synthetic (interdisciplinary) approach in developing educational system of Islamic economics

A Thesis Provided For the Degree of Master Art in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

Hossein Meisamy

Supervisor:

Dr. Hosein Eivazloo

Advisor:

Dr. Mehdi Sobhaninejad

Summer 1389

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: ارائه رویکرد تلفیقی در توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی”