پایان‌نامه: طراحی اوراق مزارعه و مساقات در بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و امکان سنجی مالی آن (مطالعه‌ای پیرامون محصولات صادراتی ایران)

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مالی

طراحی اوراق مزارعه و مساقات در بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و امکان سنجی مالی آن (مطالعه‌ای پیرامون محصولات صادراتی ایران)

استاد راهنما:

دکتر داوود منظور

اساتید مشاور:

حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان

دکتر محمد طالبی

دانشجو:

کمال بابائی زارچ

شهریور ۱۳۹۲

چکیده

مساعد بودن شرایط آب و هوایی کشور و اهمیت استراتژیک امنیت غذایی، سرمایه‌گذاری بهینه در بخش کشاورزی را ضروری می‌سازد. در شرایط فعلی میزان سرمایه‌گذاری کشور در بخش کشاورزی بسیار محدود می‌باشد و این سرمایه‌گذاری عمدتاً از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. در نتیجه وجود دیگر منابع تأمین مالی در کنار بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه کشورهای اسلامی صکوک یا همان اوراق بهادار اسلامی می‌باشد. صکوک برگرفته از عقود اسلامی می‌باشند و بنا به نیازهای اقتصادی کشور و ویژگی‌های سرمایه‌گذاران به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. از انواع صکوک که ما در این تحقیق به عنوان ابزار تأمین مالی کشاورزی بررسی خواهیم کرد، صکوک مزارعه و مساقات می‌باشد.

در این پژوهش قصد داریم؛ تا متناسب با ارکان و یژگی‌های بازار سرمایه ایران مدل مفهومی اوراق مزارعه و مساقات را طراحی کرده و درگام بعد با استفاده از شاخص‌های مالی محصولات زراعی، مقایسه مالی بین بازدهی اوراق بهادار مزارعه و مساقات، سپرده‌گذاری بانک و  شاخص بورس انجام دهیم.

بررسی اطلاعات مالی ۲۳ محصول زراعی طی بازه ۸۱-۹۰ نشان می‌دهد بازدهی کلیه محصولات زراعی، از میزان بازدهی سپرده‌گذاری بانک و شاخص بورس بیشتر می‌باشند و ریسک کلیه محصولات زراعی، نسبت به سپرده‌گذاری بانک دارای ریسک بیشتر و نسبت به شاخص بورس دارای ریسک کمتری می‌باشند.

واژگان کلیدی:

مزارعه، مساقات، اوراق مزارعه، اوراق مساقات، امکان‌سنجی مالی، کشاورزی، مالی کشاورزی، ریسک کشاورزی، بازدهی کشاورزی

العنوان: تصمیم أوراق المزارعه و المساقاه فی القطاع الزراعی فی إیران والجدوى المالیه لها(دراسه فی على الصادرات الإیرانیه)

الباحث: کمال بابایی زارج

الأستاذ المشرف: الدکتور داود منظور

الأستاذان المساعدان: حجه الإسلام الدکتور سید عباس موسویان

الدکتور محمد طالبی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه:

الظروف المناخیه المناسبه و الأهمیه الاستراتیجیه للأمن الغذائی فی البلاد، یحتّم علینا الاستثمار فی قطاع الزراعه. فی ظل الظروف الراهنه میزان الاستثمار فی الزراعه محدود جدا و تستثمر المصارف غالبا فی هذا القطاع . و لذلک یبدو أن وجود مصادر التمویل الأخرى إلی جانب المصارف ضروری جدا.

و من الأدوات المالیه فی سوق رأس المال فی البلدان الإسلامیه ، الصکوک أو السندات الإسلامیه. الصکوک منتجه من العقود الإسلامیه و علی أساس الملزومات الإسلامیه تنقسم إلى عده أنواع . أنواع الصکوک التی سوف ندرسها فی هذه الدراسه کأداه للتمویل الزراعی، هی صکوک المزارعه و المساقاه.

فی هذه الدراسه  نقصد أن ننشیء النموذج المفاهیمی علی أساس دعائم و خصائص سوق رأس المال ثم نقوم بمقارنه بین عوائد أوراق المزارعه و المساقاه، و الاستثمار فی المصارف و فی سوق رأس المال علی أساس المؤشرات المالیه .

المراجعه  إلی المعلومات المالیه  المرتبطه بِ ۲۳ محصولاً من المحاصیل الزراعیه فی الفتره ۱۳۸۱- ۱۳۹۰ الشمسیه تبیّن لنا أن عوائد الاستثمار فی الزراعه أکثر من عوائد الإستثمار فی المصارف و فی سوق رأس المال، و مخاطر الإستثمار فی المحاصیل الزراعیه أکثر من مخاطر الاستثمار فی المصارف و أقل من مخاطر الاستثمار فی سوق رأس المال.

الکلمات الأساسیه:

المزارعه، المساقاه، الأوراق المالیه فی المزارعه، الأوراق المالیه فی المساقاه، الجدوى المالیه، الزراعه، التمویل الزراعی، المخاطر الزراعیه، العائد الزراعی

 

 

Abstract

The favorable climate situation in the country and importance of food security necessitate optimal investment in agricultural sector. In the current situation, country’s investment in agricultural sector is very limited, which is mostly operated by banks. Therefore, it is necessary to have other financial resources alongside banks.

One of the financial instruments in capital market, especially in Islamic countries, is Sokook or Islamic securities.

Sokook is based on Islamic law. Different types of Sokook are available for different economic situations of countries and different investors.

Two types of Sokook are Mozara’ah and Mosaghah which will be studied in this research.

In this research, the first step is to design the conceptual model of Mozara’ah and Mosaghah securities according to the features and fundamentals of capital market. As the second step, we use financial indices of agricultural products to make a comparison between the income of Mozara’ah and Mosaghah securities, bank deposits, and bourse index.

The study of financial information of 23 agricultural products during 2002-2011 shows that all agricultural products’ income is higher than the income of bank deposits and bourse index. Further, we found that the risk of agricultural products is higher than the risk of bank deposits and is less than the risk of bourse index.

Keywords:

Mozara’ah, Mosaghah, Mozara’ah securities, Mosaghah securities, financial feasibility, agriculture, agricultural finance, agricultural risk, agricultural return

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic studies and Management

A thesis presented for the degree of master of art in management

Finance

A Designing of Mozara`a and Mosaqat securities in agriculture sector of Islamic Republic of Iran and financial feasibility of them (A study on the exportable products of Iran)

Supervisor:

D.Manzur, PhD

Advisor:

S.A.Musavian, PhD

M.Talebi, PhD

Student:

Kamal Babaeizarch

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: طراحی اوراق مزارعه و مساقات در بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و امکان سنجی مالی آن (مطالعه‌ای پیرامون محصولات صادراتی ایران)”