بدایه الحکمه: دوره دوم تدریس: استاد امینی‌نژاد

20,000 تومان

باسمه تعالی

دوره بدایه‌الحکمه اولین دوره‌ای است که حکمت‌پژوهان لازم است مطالعه و پژوهش داشته باشند.

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد امینی‌نژاد این‌ دوره را در ۱۸۴ جلسه در سال های تحصیلی ۹۳-۹۲و ۹۳-۹۴ ارائه فرموده‌اند.

 

 

دانلود فایل‌های فشرده
پخش و دانلود جلسه اول
رایگان پیش نمایش
پخش و دانلود جلسه دوم
رایگان پیش نمایش
پخش و دانلود جلسه دوم
پخش و دانلود جلسه سوم
رایگان پیش نمایش
پخش و دانلود جلسه چهارم
رایگان پیش نمایش
پخش و دانلود جلسه پنجم
رایگان پیش نمایش
دانلود و پخش فایل‌های فشرده از ۱ تا ۱۸۴
دانلود فایل‌های صوتی جلسات ۱ تا ۵۰
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود فایل‌های صوتی جلسات ۵۱ تا ۱۰۰
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود فایل‌های صوتی جلسات ۱۰۱ تا ۱۵۰
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود فایل‌های صوتی جلسات ۱۵۱ تا ۱۸۴
فایل‌ فشرده خصوصی