هستی و چیستی امکان استعدادی: استاد امینی‌نژاد

رایگان

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم

هستی و چیستی امکان استعدادی شامل جلسات ۵۷ تا ۶۴ اسفار اربعه جلد سوم است که به صورت موضوعی و جداگانه ارائه شده است.

صوت ۵۷ تا ۶۴ اسفار جلد سوم: هستی و چیستی امکان استعدادی
دانلود کامل ۸ فایل به صورت فشرده
فایل‌ فشرده پیش نمایش