50%

فهم بازاریابی استراتژیک

10,000 تومان 5,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی

فهم بازاریابی استراتژیک در ۶ بخش و ۲۸ ویدئو به تبیین مفهوم بازاریابی می‌پردازد.