عرفان در وادی عمل (۴): اسرار نماز

10,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی

عرفان در وادی عمل – اسرار نماز این دوره شامل ۸۴ فایل صوتی است.

حضرت استاد یزدان‌پناه اسرار نماز را از آذر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲ تدریس فرموده اند. این بخش شامل ۸۴ جلسه است که از جلسه ۶۰ تا ۱۴۳ از عرفان در وادی عمل را شامل‌ می شود.

در این بخش فایلها به صورت تکی و دانلود یکجا قرار داده می شوند. (‌برای دانلود روی دانلود لینک راست کلیک کنید و آن را در مسیر دلخواه ذخیره فرمایید.)

فایل‌های این بخش هم به صورت مشاهده تکی و هم به صورت دانلود یکجا موجود است.

این دوره، بخشی از دوره عرفان در وادی عمل است که برای علاقه‌مندان و به درخواست برخی از عزیزان به تفکیک هر موضوع در یک دوره جداگانه ارائه می‌شود

برای مشاهده دوره‌کامل عرفان در وادی عمل کلیک کنید.

 نمونه درس‌های اسرار نماز

عرفان در وادی عمل جلسه ۶۰: جلسه ۱ اسرار نماز
عرفان در وادی عمل جلسه ۶۱: جلسه ۲ اسرار نماز
عرفان در وادی عمل جلسه ۶۲: جلسه ۳ اسرار نماز
عرفان در وادی عمل جلسه ۶۳: جلسه ۴ اسرار نماز
اسرار نماز جلسات ۶۰ تا ۱۴۳
اسرار نماز: دانلود جلسات ۶۰ تا ۸۱: ۳۹۰ مگابایت
ضمیمه خصوصی
اسرار نماز: دانلود جلسات ۸۲ تا ۱۰۰: ۳۵۰ مگابایت
ضمیمه خصوصی
اسرار نماز: دانلود جلسات ۱۰۱ تا ۱۲۰: ۳۹۰ مگابایت
ضمیمه خصوصی
اسرار نماز: دانلود جلسات ۱۲۱ تا ۱۴۳: ۴۹۰ مگابایت
ضمیمه خصوصی