ظرفیت‌شناسی حکمت متعالیه برای دانش کلام +ویدئو

3,000 تومان

توضیحات

ظرفیت شناسی حکمت متعالیه برای دانش کلام – خرداد ۹۳- مجمع عالی حکمت اسلامی

این دوره آموزشی به صورت ویدئو است. که بخشی از آن را استاد رمضانی ارائه می کنند.

بخش اول
بخش اول
ویدئو خصوصی
دانلود و مشاهده ویدئوها
بخش دوم
ویدئو خصوصی
بخش سوم
ویدئو خصوصی
بخش چهارم
ویدئو خصوصی