دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

شرح نمط نهم الاشارات و التنبیهات بوعلی ‌سینا: استاد یزدان‌پناه

بر اساس نظر استاد یزدان پناه، برای مطالعه کتاب‌های سلوکی سیر آسان به سخت زیر را دنبال فرمایید:

کتاب‌های اصلی

شرح لغت موران

نمط هشتم  اشارات و تنبیهات به عنوان پیش درآمد نمط نهم

نمط نهم اشارات (‌بحث‌های سلوکی ویژه)

اوصاف الاشراف خواجه نصیر (‌که از متن فارسی استفاده می شود)

منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری

کتاب جنبی در لابلای مباحث فوق مطالعه شود.

رساله الولایه حضرت علامه طباطبایی (‌تحلیل و تبیین عقلی از مباحث سلوکی، یک دور تحلیل شرعی و یک دسته نکته های سلوکی ناب)

نیز مطالعه شود.

به عبارت دیگر در کنار ۴ کتاب اصلی گفته شده رساله الولایه هم مطالعه شود.

در اولین فایل صوتی نمط هشتم توضیح داده شده است.

دانلود فایل‌ها (‌اصل فایلها پس از خرید در پیشخوان شما)

دانلود جلسات 33 تا 50 از نمط نهم -اشارات استاد یزدان‌پناه - 300 مگابایت
ضمیمه
خصوصی
دانلود جلسات 51 تا 78 از نمط نهم- اشارات شرح استاد یزدان‌پناه- 376 مگابایت
ضمیمه
خصوصی