دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

شرح تفسیر المیزان مقدمه و سوره حمد: استاد عابدینی

دانلود فایل‌ها (‌اصل فایلها پس از خرید در پیشخوان شما)

مقدمه تفسیر المیزان: جلسات 1 تا 10
ضمیمه
صوت‌ها و ویدئوهای جلسه 1 تا 10

دانلود و مشاهده فایل های صوتی http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0001-almizan-moghaddameh-01-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0002-almizan-moghaddameh-02-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0003-almizan-moghaddameh-03-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0004-almizan-moghaddameh-04-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0005-almizan-moghaddameh-05-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0006-almizan-moghaddameh-06-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0007-almizan-moghaddameh-07-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0008-almizan-moghaddameh-08-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0009-almizan-moghaddameh-09-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0010-almizan-moghaddameh-10-abedini-vdas.mp3 دانلود و مشاهده فایل های ویدئویی http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/v/0001-almizan-moghaddameh-01-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/v/0002-almizan-moghaddameh-02-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/v/0003-almizan-moghaddameh-03-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/v/0004-almizan-moghaddameh-04-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/v/0005-almizan-moghaddameh-05-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/v/0006-almizan-moghaddameh-06-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/v/0007-almizan-moghaddameh-07-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/v/0008-almizan-moghaddameh-08-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/v/0009-almizan-moghaddameh-09-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/v/0010-almizan-moghaddameh-10-abedini-vdas.mp4

سوره حمد: جلسات 11 تا 20
ضمیمه

باسمه تعالی با حجم 200 مگابایت دانلود و مشاهده فایل های صوتی http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0010-1-almizan-hamd-00-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0011-almizan-hamd-01-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0012-almizan-hamd-02-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0013-almizan-hamd-03-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0014-almizan-hamd-04-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0015-almizan-hamd-05-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0016-almizan-hamd-06-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0017-almizan-hamd-07-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0018-almizan-hamd-08-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0019-almizan-hamd-09-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0020-almizan-hamd-10-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0021-almizan-hamd-11-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0022-almizan-hamd-12-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0023-almizan-hamd-13-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0024-almizan-hamd-14-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0025-almizan-hamd-15-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0026-almizan-hamd-16-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0027-almizan-hamd-17-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0028-almizan-hamd-18-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0029-almizan-hamd-19-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0030-almizan-hamd-20-abedini-vdas.mp3 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/0031-almizan-hamd-21-abedini-vdas.mp3 دانلود و مشاهده فایل های ویدئویی http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0011-almizan-hamd-01-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0012-almizan-hamd-02-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0013-almizan-hamd-03-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0014-almizan-hamd-04-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0015-almizan-hamd-05-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0016-almizan-hamd-06-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0017-almizan-hamd-07-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0018-almizan-hamd-08-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0019-almizan-hamd-09-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0020-almizan-hamd-10-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0021-22-almizan-hamd-11-12-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0023-almizan-hamd-13-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0024-almizan-hamd-14-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0025-almizan-hamd-15-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0026-almizan-hamd-16-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0027-almizan-hamd-17-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0028-almizan-hamd-18-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0029-almizan-hamd-19-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0030-almizan-hamd-20-abedini-vdas.mp4 http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2885/v/0031-almizan-hamd-21-abedini-vdas.mp4

سوره حمد: جلسات 21 تا 31 با حجم 230 مگابایت
ضمیمه

دانلود جلسات 21 تا 31 با حجم تقریبی 233 مگابایت

1 دیدگاه برای شرح تفسیر المیزان مقدمه و سوره حمد: استاد عابدینی

  1. م. مرادی

    با سلام خدا قوت خداوند به شما خیر دنیا و آخرت بدهد ثواب بی نهایت به شما عطا شود غرق در نور خدا و بهترین های نعمت ها و خدا بهترین توفیق ها به شما عطا کند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *