شرح اصول کافی (۱): کتاب العقل و الجهل: استاد عابدینی

رایگان

توضیحات

باسمه تعالی

توضیحات دوره:

 

شرح اصول کافی (۱): کتاب العقل و الجهل: استاد عابدینی

کتاب عقل و جهل از اصول کافی مرحوم کلینی دارای ۳۴ حدیث است که استاد عابدینی در ۳۴ جلسه به شرح و بررسی این احادیث پرداخته است.

باسمه تعالی

جلسه اول: ضرورت و مقدمه مطالعه حدیث

جلسه دوم: شرح حدیث اول و ۲۶ و ۳۲ از کتاب عقل و جهل

جلسه سوم : ادامه  شرح حدیث اول و ۲۶ و ۳۲ از کتاب عقل و جهل

جلسه چهارم: ادامه توضیح سه حدیث ۲۶ و ۳۲ و حدیث اول تا دقیقه ۳۴

توضیح اقبال و ادبار

شروع روایت دوم از دقیقه ۳۴  جلسه چهارم

جلسه پنجم: روایت سوم و ششم از کتاب عقل و جهل

تا دقیقه ۲۴ مرور احادیث گذشته

از دقیقه ۲۴ تا ۳۰ روایت ششم عقل و جهل

از دقیقه ۳۱ تا پایان  روایت سوم از کتاب عقل و جهل

جلسه ششم:روایت چهارم، پنجم و هفتم از کتاب عقل و جهل

از ابتدا روایت چهارم تا دقیقه ۱۶

از دقیقه شانزده روایت پنجم تا دقیقه ..

دقیقه ۳۲ روایت هفتم

شرح روایت هشتم

جلسه هفتم:

توضیحاتی در مورد المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

ادامه شرح روایت هشتم ( از دقیقه ششم)

از دقیقه ۱۰ و نیم به بعد روایت نهم

توضیح مقدماتی در مورد سند روایت نهم

از دقیقه ۲۳ و ۳۰ روایت دهم

از دقیقه ۳۲ روایت یازدهم

چند دقیقه آخر پرسش و پاسخ

جلسه هشتم:

تا دقیقه ششم قرآن

تتمه حدیث یازدهم از دقیقه ۷ به بعد

روایت ۱۲ از دقیقه ۲۳ به بعد و پایان تا دقیقه ۴۲ و بعد از آن

جلسه نهم: ادامه روایت جامع دوازدهم در بحث عقل

شروع فراز دوم از دقیقه ۳

یَا هِشَامُ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى…

إِنَّ فِی خَلْقِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ …. از دقیقه ۲۰

از دقیقه ۲۸ فراز سوم

یَا هِشَامُ قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ ذَلِکَ دَلِیلاً عَلَى مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّ لَهُمْ مُدَبِّراً فَقَالَ «وَ سَخَّرَ لَکُمُ اَللَّیْلَ وَ اَلنَّهٰارَ وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ وَ اَلنُّجُومُ مُسَخَّرٰاتِِ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ»

از دقیقه ۳۶ به بعد پرسش و پاسخ

توضیحات سایر جلسات به مرور تکمیل خواهد شد ان شاءالله

 

لینک ثابت دوره: http://vdars.com/?p=2844

مشاهده و دانلود ویدئوهای کتاب عقل و جهل
مشاهده و دانلود ویدئوهای کتاب عقل و جهل
ویدئو پیش نمایش
دانلود فایل فشرده و یکجای فایل های ۱ تا ۳۳ استاد عابدینی ( شرح اصول کافی کتاب عقل و جهل)
جلسات ۱ تا ۱۵ به حجم ۲۳۹ مگابایت کتاب عقل و جهل
ضمیمه

باسمه تعالی http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0001-alkafi-01-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0002-alkafi-02-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0003-alkafi-03-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0003-alkafi-03-aql-o-jahl-vdars-abedini-soal.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0004-alkafi-04-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0005-alkafi-05-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0006-alkafi-06-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0007-alkafi-07-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0008-alkafi-08-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0009-alkafi-09-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0010-alkafi-10-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0011-alkafi-11-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0012-alkafi-12-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0013-alkafi-13-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0014-alkafi-14-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0015-alkafi-15-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3

جلسات ۱۶ تا ۳۳ به حجم ۳۵۷ مگابایت کتاب عقل و جهل شرح استاد عابدینی
ضمیمه

http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0016-alkafi-16-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0017-alkafi-17-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0018-alkafi-18-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0019-alkafi-19-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0020-alkafi-20-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0021-alkafi-21-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0022-alkafi-22-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0023-alkafi-23-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0024-alkafi-24-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0025-alkafi-25-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0026-alkafi-26-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0027-alkafi-27-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0028-alkafi-28-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0029-alkafi-29-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0030-alkafi-30-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0031-alkafi-31-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0032-alkafi-32-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2844/0033-alkafi-33-aql-o-jahl-vdars-abedini.mp3