44%

خارج نهایه الحکمه: استاد یزدان‌پناه

53,100 تومان 30,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی

حضرت استاد یزدان‌پناه از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ درس خارج نهایه الحکمه را در حوزه علمیه قم آغاز فرموده‌اند. چنان‌که از عنوان این درس پیداست، درس به شیوه معمول دروس خارج حوزه برگزار می‌شود؛ یعنی سطح نهایه به سرعت تقریر می‌شود و سپس استاد به طرح مطالب عمیق‌تر می‌پردازد. در جلسه اول و دوم این دروس، استاد درباره شیوه درس توضیحات کافی داده‌اند. متن بخشی از جلسه دوم که در آن استاد شیوه درس را بیان فرموده‌اند، تقدیم می‌شود.

دانلود شیوه درس خارج نهایه الحکمه

پیگیری این دروس را به تمام حکمت‌دوستان توصیه می‌کنیم. در دروس خارج نهایه استاد یزدان‌پناه، افزون بر اینکه مطالب فلسفی عمیق‌تری مطرح می‌گردد، می‌توانید بحث‌های اصلی و امروزی حکمت اسلامی را که میان استادان و فیلسوفان اسلامی معاصر در جریان است، ملاحظه کنید. استاد در این درس‌ها، مباحث مورد نیاز و به‌روز فلسفه اسلامی را مطرح می‌فرمایند و در برخی مواضع، دیدگاه‌های دیگری را که در جریان فلسفی معاصر وجود دارد، بررسی می‌کنند. در مواضع متعددی از این دروس، حضرت استاد پس از طرح مسئله و پرسش، خود، نظریه پرداخته‌اند و انظاری بدیع را مطرح کرده‌اند. از دیگر ویژگی‌های دروس استاد، عرضه تقریرهای خوش و نیرومند از مباحث گوناگون حکمت متعالیه است، به‌گونه‌ای که بسیاری از مشکلات فراروی حکمت‌پژوه را برطرف می‌سازد و او را از گرفتاری در بدفهمی مباحث حکمت متعالیه می‌رهاند.

فایل‌های صوتی و متنی خارج نهایه الحکمه ۹۳-۱۳۹۲

از جلسه یک تا جلسه صد فایل صوتی

از جلسه دوم تا جلسه ۲۸ فایلهای متنی به صورت pdf

خارج نهایه الحکمه ۹۴-۱۳۹۳ (سال دوم تدریس): از جلسه صدو یک تا صد و نود و هفت

خارج نهایه الحکمه ۹۵-۱۳۹۴ (سال سوم درس)

از جلسه صد و نود و هشت تا  ۲۸۳ فایل صوتی

از جلسه ۱۹۸ تا ۲۱۷ فایل متنی بصورت pdf

پس از ثبت‌نام و شروع دوره تمامی فایل‌های صوتی قابل مشاهده خواهند بود.

۱-  پسورد فایل های زیر  در صورت نیاز vdars.ir است. برای مشاهده نیاز به نرم افزار WIN RAR است.

۲- لطفاً پس از دانلود کامل اقدام به اکسترکت کردن هر یک از بخش ها کنید.

فایل‌های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۲-۹۳

حجم فایل‌های ۲/۳ گیگابایت فرمت mp3. ‌و بالاترین کیفیت در دسترس۶۴k،‌ پسورد فایل‌ها : vdars.ir

فایل‌های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۴-۹۳

حجم فایل‌های ۲/۴ گیگابایت فرمت mp3. ‌و بالاترین کیفیت در دسترس۶۴k،‌ پسورد فایل‌ها : vdars.ir

از جلسه صد و یک  تا جلسه صد و نود و هفت

فایل‌های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۴-۹۵

حجم فایل‌های ۱/۷ گیگابایت فرمت mp3. ‌و بالاترین کیفیت در دسترس۶۴k،‌ پسورد فایل‌ها : vdars.ir

از جلسه صد و نود و هشت  تا جلسه دویست و هشتاد و سه

فایل‌های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۵-۹۶

حجم فایل‌های ۱/۵ گیگابایت فرمت mp3. ‌و بالاترین کیفیت در دسترس

از جلسه دویست و هشتاد و چهار تا جلسه سیصد و شصت و نه

فایل های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۷-۹۶

حجم فایل‌ها ۱/۵ گیگابایت و فرمت .mp3‌و بالاترین کیفیت در دسترس است.

از جلسه ۳۶۹ تا ۴۴۹ مربوط به این سال است.

فایل های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۷-۹۸

۴۵۰ تا ۵۳۱

دانلود شیوه درس خارج نهایه
دانلود متن جلسات 2 تا 28 سال 92 تا 93
متن جلسات 198 تا 217
فایل‌های صوتی و متنی خارج نهایه الحکمه ۹۳-۱۳۹۲
دانلود بخش اول سال 92-93
ضمیمه خصوصی
دانلود بخش دوم سال 92-93
ضمیمه خصوصی
دانلود بخش سوم سال 92-93
ضمیمه خصوصی
دانلود بخش چهارم سال 92-93
خصوصی
دانلود بخش پنجم سال 92-93
ضمیمه خصوصی
دانلود بخش ششم سال 92-93
ضمیمه خصوصی
خارج نهایه الحکمه ۹۴-۱۳۹۳ (سال دوم تدریس): از جلسه صدو یک تا صد و نود و هفت
دانلود بخش اول سال 94-93 خارج نهایةالحکمة استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود بخش دوم سال 94-93 خارج نهایةالحکمة استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود بخش سوم سال 94-93 خارج نهایةالحکمة استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود بخش چهارم سال 94-93 خارج نهایةالحکمة استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود بخش پنجم سال 94-93 خارج نهایةالحکمة استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود بخش ششم سال 94-93 خارج نهایةالحکمة استاد یزدان‌پناه
خصوصی
دانلود بخش هفتم سال 94-93 خارج نهایةالحکمة استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
خارج نهایة‌الحکمه استاد یزدان‌پناه سال 94-95
دانلود جلسات 198 تا 220 خارج نهایة الحکمة حضرت استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی

فایل‌های خارج نهایة‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال 94-95 حجم فایل‌های 1/7 گیگابایت فرمت mp3. ‌و بالاترین کیفیت در دسترس64k،‌ پسورد فایل‌ها : vdars.ir از جلسه صد و نود و هشت تا جلسه دویست و هشتاد و سه

خارج نهایة‌الحکمه استاد یزدان‌پناه سال 94-95: جلسات 198 تا 283
دانلود جلسات 221 تا 250 خارج نهایةالحکمة حضرت استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود جلسات 251 تا 283 خارج نهایةالحکمة حضرت استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
فایل‌های خارج نهایة‌الحکمه استاد یزدان‌پناه سال 95-96: جلسات 284 تا 369
دانلود جلسات 284 تا 310 خارج نهایة الحکمة حضرت استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود جلسات 311 تا 340 خارج نهایةالحکمة حضرت استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود جلسات 341 تا 369 خارج نهایةالحکمة حضرت استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی

حجم فایل‌های 1/5 گیگابایت فرمت mp3. ‌و بالاترین کیفیت در دسترس از جلسه دویست و هشتاد و چهار تا جلسه سیصد و شصت و نه

فایل های خارج نهایة‌الحکمه استاد یزدان‌پناه سال 97-96
دانلود جلسات 369 تا 390 خارج نهایة الحکمه استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی

حجم فایل‌ها 1/5 گیگابایت و فرمت .mp3‌و بالاترین کیفیت در دسترس است. از جلسه 369 تا 449 مربوط به این سال است.

دانلود جلسات 391 تا 420 خارج نهایة الحکمه استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود جلسات 421 تا 449 خارج نهایة الحکمه استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود جلسات 450 تا 531 خارج نهایة الحکمه استاد یزدان‌پناه سال 97 تا 98
دانلود جلسات 450 تا 480 خارج نهایة الحکمه استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود جلسات 481 تا 503 خارج نهایة الحکمه استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود جلسات 504 تا 523 خارج نهایة الحکمه استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی
دانلود جلسات 524 تا 531 خارج نهایة الحکمه استاد یزدان‌پناه
دانلود جلسات 524 تا 531 خارج نهایة الحکمه استاد یزدان‌پناه
ضمیمه خصوصی