حکمت اشراق: استاد یزدان‌پناه

12,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی عظم شأنه
۱۱۶ فایل صوتی استاد یزدان‌پناه حکمت اشراق
تذکر: کیفیت فایل‌های صوتی پایین است.

با ثبت نام از سمت راست به دانلود یکجا و لینک همه فایلها دسترسی خواهید داشت.

دانلود یکجای دوره حکمت اشراق حضرت استاد یزدان پناه
دانلود یکجای جلسه ۱ تا ۲۵ حکمت اشراق استاد یزدان پناه حجم ۴۴۶ مگابایت
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود یکجای جلسه ۲۶ تا ۵۰ حکمت اشراق استاد یزدان پناه حجم ۴۰۳ مگابایت
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود یکجای جلسه ۵۱ تا ۷۵ حکمت اشراق استاد یزدان پناه حجم ۴۲۹ مگابایت
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود یکجای جلسه ۷۶ تا ۱۰۰ حکمت اشراق استاد یزدان پناه حجم ۴۷۱ مگابایت
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود یکجای جلسه ۱۰۱ تا ۱۱۶ حکمت اشراق استاد یزدان پناه حجم ۲۸۶ مگابایت
فایل‌ فشرده خصوصی