دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

حکمت اشراق: استاد یزدان‌پناه

40%

باسمه تعالی عظم شأنه
۱۱۶ فایل صوتی استاد یزدان‌پناه حکمت اشراق
تذکر: کیفیت فایل‌های صوتی پایین است.

با ثبت نام از سمت راست به دانلود یکجا و لینک همه فایلها دسترسی خواهید داشت.

دانلود فایل‌ها (‌اصل فایلها پس از خرید در پیشخوان شما)

دانلود یکجای جلسه 1 تا 25 حکمت اشراق استاد یزدان پناه حجم 446 مگابایت
ضمیمه
خصوصی
دانلود یکجای جلسه 26 تا 50 حکمت اشراق استاد یزدان پناه حجم 403 مگابایت
ضمیمه
خصوصی
دانلود یکجای جلسه 51 تا 75 حکمت اشراق استاد یزدان پناه حجم 429 مگابایت
ضمیمه
خصوصی
دانلود یکجای جلسه 76 تا 100 حکمت اشراق استاد یزدان پناه حجم 471 مگابایت
ضمیمه
خصوصی
دانلود یکجای جلسه 101 تا 116 حکمت اشراق استاد یزدان پناه حجم 286 مگابایت
ضمیمه
خصوصی