دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

بدایه‌الحکمه (دوره اول تدریس): استاد امینی‌نژاد

15%

باسمه تعالی عظم‌شأنه

استاد امینی‌نژاد این‌ دوره را در ۱۷۶ جلسه در سال های تحصیلی ۸۸-۸۷ و ۸۹-۸۸ تدریس فرموده‌اند

مشاهده و دانلود جلسات ۱ تا ۵ در زیر (‌برای دانلود یکجای سایر فایل‌های صوتی، لطفاً عضو شده و خریداری فرمایید).

دانلود فایل‌ها (‌اصل فایلها پس از خرید در پیشخوان شما)

جلسات بدایه دور اول: 1 تا 16
ضمیمه
خصوصی
جلسات بدایه دور اول: 17 تا 32
ضمیمه
خصوصی
جلسات بدایه دور اول: 33 تا 48
ضمیمه
خصوصی
جلسات بدایه دور اول: 49 تا 62
ضمیمه
خصوصی
جلسات بدایه دور اول: 63 تا 76
ضمیمه
خصوصی
جلسات بدایه دور اول: 77 تا 90
ضمیمه
خصوصی
جلسات بدایه دور اول: 91 تا 105
ضمیمه
خصوصی
جلسات بدایه دور اول: 106 تا 121
ضمیمه
خصوصی
جلسات بدایه دور اول: 122 تا 137
ضمیمه
خصوصی
جلسات بدایه دور اول: 138 تا 153
ضمیمه
خصوصی
جلسات بدایه دور اول: 154 تا 168
ضمیمه
خصوصی
جلسات بدایه دور اول: 169 تا 176
ضمیمه
خصوصی
پخش و دانلود فایل‌های صوتی به صورت جداگانه
خصوصی