دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

بحث‌های آزاد فلسفی: ارزش منطقی برهان «ان»

بسم الله الرحمن الرحیم

این بحث در سه جلسه از سوی استاد امینی نژاد ارائه شده است.

دانلود فایل‌ها (‌اصل فایلها پس از خرید در پیشخوان شما)

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم و پایان