دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

اشارات و تنبیهات: استاد امینی‌نژاد

10%

باسمه تعالی

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۱۳۴ فایل صوتی است.

۱۳۴ فایل صوتی با کیفیت اشارات و تنبیهات

در این دوره فایل‌های صوتی اشارات و تنبیهات به صورت دانلود و مشاهده تکی و همچنین دانلود یکجا به صورت فایل فشرده قرار داده شده است:

نمط اول ۲۲ جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

نمط دوم ۲۵ جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

نمط سوم: ۳۹ جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

نمط چهارم تا هشتم: موجود نیست

نمط نهم: ۲۹ جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

نمط دهم: ۱۹ جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

برای مشاهده هر  ۱۳۴ فایل صوتی با کیفیت لطفاً روی لینک  پرداخت سمت راست کلیک فرمائید.

تذکر: پسورد فایل‌های فشرده

vdars.ir

دانلود فایل‌ها (‌اصل فایلها پس از خرید در پیشخوان شما)

دانلود بخش اول
خصوصی
دانلود بخش دوم
خصوصی
دانلود بخش سوم
خصوصی
دانلود بخش چهارم
خصوصی
دانلود بحش پنجم
خصوصی
بخش اول
خصوصی
بخش دوم
خصوصی
بخش سوم
خصوصی
بخش چهارم
خصوصی
بخش پنجم
خصوصی
بخش اول
خصوصی
بخش دوم
خصوصی
بخش سوم
خصوصی
بخش چهارم
خصوصی
بخش پنجم
خصوصی
بخش ششم
خصوصی
بخش هفتم
خصوصی
بخش اول
خصوصی
بخش دوم
خصوصی
بخش سوم
خصوصی
بخش چهارم
خصوصی
بخش پنجم
خصوصی
بخش اول
خصوصی
بخش دوم
خصوصی
بخش سوم
خصوصی
بخش چهارم
خصوصی