دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

اشارات و تنبیهات نمط اول، دوم، سوم، نهم و دهم: استاد امینی‌نژاد

10%

باسمه تعالی

۱۳۴ فایل صوتی با کیفیت اشارات و تنبیهات

در این دوره فایل‌های صوتی اشارات و تنبیهات به صورت  دانلود یکجا به صورت فایل فشرده قرار داده شده است:

نمط اول ۲۲ جلسه

نمط دوم ۲۵ جلسه

نمط سوم: ۳۹ جلسه

نمط چهارم تا هشتم: موجود نیست

نمط نهم: ۲۹ جلسه

نمط دهم: ۱۹ جلسه

 

 

دانلود فایل‌ها (‌اصل فایلها پس از خرید در پیشخوان شما)

نمط اول - جلسه اول
رایگان
نمط اول- جلسه دوم
رایگان
نمط اول - جلسه سوم
رایگان
نمط دوم جلسه اول
رایگان
نمط دوم جلسه دوم
رایگان
نمط دوم جلسه سوم
رایگان
نمط سوم جلسه اول
رایگان
نمط سوم جلسه دوم
رایگان
نمط سوم جلس سوم
رایگان
نمط نهم جلسه اول
رایگان
نمط نهم جلسه دوم
رایگان
نمط نهم جلسه سوم
رایگان
نمط دهم جلسه اول
رایگان
نمط دهم جلسه دوم
رایگان
نمط دهم جلسه سوم
رایگان
دانلود و پخش فایلهای نمط اول به صورت فایل فشرده
ضمیمه
خصوصی
دانلود و پخش فایلهای نمط دوم به صورت فایل فشرده
ضمیمه
خصوصی
دانلود و پخش فایلهای نمط سوم به صورت فایل فشرده
ضمیمه
خصوصی
دانلود و پخش فایلهای نمط نهم به صورت فایل فشرده
ضمیمه جلسات 1 تا 29
خصوصی
دانلود و پخش فایلهای نمط دهم به صورت فایل فشرده
ضمیمه
خصوصی