اسفار اربعه جلد دوم: استاد امینی‌نژاد

امتیاز: 0 از 0
46,000 تومان 25,000 تومان
فروش
42

توضیحات

باسمه تعالی

 

جلد دوم اسفار تدریس استاد امینی نژاد شامل ۲۳۷ فایل صوتی است

 

جلسه ۱ تا ۲۲ از اواسط سال تحصیلی۹۵-۹۴

از جلسه ۲۳ تا ۱۲۲ سال ۱۳۹۵

از جلسه ۱۲۳ تا ۱۷۶ سال ۱۳۹۶

از جلسه ۱۷۷ تا ۲۳۷ سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

اسفار جلد دوم از جلسه ۱ تا ۴۸
دانلود اسفار جلد دوم از جلسه ۱ تا ۴۸ حجم فایل فشرده ۷۵۰ مگابایت
خصوصی
اسفار جلد دوم از جلسه ۴۹ تا ۱۰۰
دانلود اسفار جلد دوم از جلسه ۴۹ تا ۱۰۰ حجم فایل فشرده ۷۵۰ مگابایت
خصوصی
اسفار جلد دوم از جلسه ۱۰۱ تا ۱۴۵
دانلود اسفار جلد دوم از جلسه ۱۰۱ تا ۱۴۵ حجم فایل فشرده ۷۵۰ مگابایت
خصوصی
اسفار جلد دوم استاد امینی نژاد از جلسه ۱۴۶ تا ۱۷۶
دانلود اسفار جلد دوم استاد امینی نژاد از جلسه ۱۴۶ تا ۱۷۶ فایل فشرده حجم فایل تقریباً ۵۳۰ مگابایت
خصوصی
اسفار جلد دوم: جلسات ۱۷۷ تا ۲۳۷
جلسات ۱۷۷ تا ۲۰۰
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات ۲۰۱ تا ۲۲۹
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات ۲۳۰ تا ۲۳۷
فایل‌ فشرده خصوصی