دوره حضوری
۳۱ خرداد ماه، ۱۳۹۷ - ۳۱ شهریور ماه، ۱۳۹۷
ویژه دانشجویان بازرگانی دانشگاه امام صادق ع
0 دانش‌پژوه
(100 موجود)
هدیهرایگان
ثبت‌نام

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

بخش 1اصول و مدیریت بازاریابی
درس 1اصول بازاریابیپیش‌نمایش رایگان

باسمه تعالی
اصول بازاریابی
این دوره آموزشی دارای 11 بخش و 83 ویدئو ( جلسه) است. در این دوره که عمدتا برای آموزش مفاهیم بازاریابی طراحی شده است. دانش جویان و علاقه مندان می توانند مفاهیم بازاریابی را از پایه و به صورت مقدماتی یاد بگیرند.
در بخش اول با عنوان “فلسفه ها و اخلاق بازاریابی” از این دوره فلسفه های بازاریابی و اخلاق بررسی می شود. در فلسفه های بازاریابی نگاهی تاریخی به وضعیت گرایش های موجود در این حوزه همچون گرایش تولید، فروش و بازاریابی اجتماعی و غیره مد نظر است. اخلاق در بازاریابی هم به عنوان پایه و اساسی برای رشد و سودآوری شمرده شده است.
در بخش دوم با عنوان” مزیت رقابتی و اهمیت آن در بازاریابی استراتژیک” نگاهی کلان تر به کسب و کار و تدوین طرح آن و همچنین بیانیه مأموریت انداخته می شود. . انواع استراتژی های رقابتی هم برای بازاریابی و هم برای کسب وکار در این بخش در ویدئوهای آموزشی توضیح داده خواهد شد.
بازاریابان در تحلیل فرایند بازاریابی علاوه بر متغیرهای قابل کنترل همچون آمیخته بازاریابی ، با متغیرهای غیر قابل کنترل محیطی هم مواجه هستند.در بخش سوم با عنوان”تحلیل عوامل محیط بازاریابی” این عوامل در محیط تحلیل و بررسی می شوند. این عوامل شامل تحلیل عوامل محیط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و قانونی است.
بخش چهارم این دوره آموزشی ویدئویی”بازار بین‌المللی و استراتژی های بازاریابی جهانی” را بررسی می کند. همانطور که بازاریابی در داخل یک کشور دارای استراتژی ها و آمیخته بازاریابی و محیط مخصوص به خود است در بازاریابی جهانی و بین المللی نیز همینظور است. ویدئوها و محتوای آموزشی دیجیتالی در این بخش در جلسات زیر معرفی خواهد شد:
بازاریابی بدون شناخت مصرف کننده مخصوصاً در شرایطی که همه رقیبان در محیط پویا به دنبال کسب مزیت رقابتی پایدار هستند با شکست مواجه است. بنابرای درک فرایند تصمیم گیری آنها، و روان شناسی مصرف برگ برنده در دست یک بازاریاب است تا بتواند انواع تعارض های شناختی و همچنین فرایند خرید یک مصرف کننده را به خوبی تحلیل کرده و در ارائه محصول خود به مشتری در زمان های بعد با خطای کمتری به اتخاذ تصمیمات جدی تر بپردازد. بنابراین در بخش پنجم این دوره آموزشی باید مصرف کننده و رفتارهای آن را شناخت.
در بخش ششم بازاریابی صنعتی و تحقیقات بازاریابی بررسی می شود. هر کسب و کار در اولین نگاه دارای دو دسته مشتری است. یکدسته مشتریان که صنایع و سایر کسب و کارها هستند و دسته دیگر افردا حقیقی حلقه بازار یک کسب وکار را شکل می دهند. بنابراین شناخت بازاریابی صنعتی و همچنین بازاریابی فردی و مشتری محور از ضروریات بخش و کارویژه بازاریابی است. که معمولا شناخت این بازارها از طریق تحقیقات بازاریابی امکان دارد.
بخش هفتم بر “بخش‌بندی و بازاریابی محصولات” متمرکز است. در این بخش اهمیت هر یک از بخش های بازار، ویژگی های موجود در هر یک از بخش ها، انواع استراتژی ها و ویژگی های محصول ارائه شده برای یک بخش توضیح داده می شود.
در بخش هشتم یا عنوان ” مدیریت محصول و خرده‌فروشی”، نحوه بازاریابی و توسعه محصولات جدید، انواع محصولات ، نحوه ایجاد آمیخته بازاریابی ، چگونگی انتخاب یک محصول جدید از جانب مصرف‌کنندگان، طبقه های مصرف کننده – نوآوران، کشورهای متأخر،‌متقدم و عقب افتاده، نقش خرده‌فروشی در بازاریابی در ویدئوها توضیح داده می شود.
بازاریابی خدمات چه برای یک خدمت مجزا و چه برای خدمت مربوط به یک محصول، و کانال های توزیع آن مهم و کلیدی هستند که در بخش نهم به تصویر کشیده می شوند.
در بخش دهم این دوره آموزشی با فعالیت های ترقیعی و تشویقی یک کسب و کار و بازاریابی همچون تبلیغات و روابط عمومی آشنا خواهید شد. این بخش برای بازاریابی نقش بسیار کلیدی را در جذب خاطب و مشتری ایفا می کند.
در بخش یازدهم به بررسی قیمت و استراتژی های قیمت گذاری به عنوان یک آمیخته مهم که همواره مد نظر مشتریان است پرداخته می شود. استراتژی های قیمت گذاری و قیمت گذاری متناسب با یک محصول از نقاط بارز این ویدئوها هستند که توضیح داده خواهد شد.
این دوره آموزشی برای تقویت زبان تخصصی بازاریابی بسیار کلیدی است. زیر نویس این دوره موجود نیست اما متن کامل هر یک از ویدئوها در یک فایل ورد ذخیره شده است.
سرفصل‌های این دوره عبارت است از:
بخش اول: فلسفه‌ها و اخلاق بازاریابی
جلسه 1- معرفی بازاریابی، تعریف و کاربردها
جلسه 2- بازاریابی تولید، فروش و فلسفه بازاریابی اجتماعی
جلسه 3- فلسفه بازارگرایی و فروش‌گرایی، تعریف و تفاوت‌ها
جلسه 4- رفتار اخلاقی در بازاریابی – اخلاق بازاریابی چیست؟
جلسه 5- اخلاق کسب وکار – مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
جلسه 6- اخلاق و بازاریابی علل محور
بخش دوم: مزیت رقابتی
جلسه 7- اهمیت بازاریابی استراتژیک در مزیّت رقابتی
جلسه 8- طرح‌های کسب‌وکار و چگونگی تدوین بیانیة مأموریت کسب‌وکار
جلسه 9- SWOT چیست؟ تحلیل وضعیت‌ نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات در بازاریابی
جلسه 10- انواع مزیت رقابتی مبتنی بر هزینه، مبتنی بر محصول و تمایز، تمرکز و نیش در بازار، و مزیّت رقابتی پایدار
جلسه 11- چگونگی شناسایی گزینه‌های استراتژیک و انتخاب استراتژیک در بازاریابی
جلسه 12- استراتژی‌های بازار هدف برای موفقیت کسب‌وکار
جلسه 13- آمیخته بازاریابی، محصول، مکان، قیمت و ترفیع (‌فعالیتهای ترغیبی و تشویقی)
بخش سوم: محیط بازاریابی
جلسه 14- تأثیر عوامل خارجی بر استراتژی بازاریابی
جلسه 15- نگرش‌ها، ارزش‌ها و عقاید – فاکتورها و عوامل اجتماعی در بازاریابی
جلسه 16- کنش های مصرف‌کننده و صنعت در بازار و اقتصاد
جلسه 17- تأثیر فناوری بر بازاریابی و بازار
جلسه 18- تحلیل عوامل محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی
جلسه 19- تعاریف و قوانین رقابت خارجی و داخلی کسب و کارها
بخش چهارم: بازار بین‌المللی
جلسه 20- بازاریابی بین‌المللی – اهمّیّت استراتژی بازاریابی جهانی
جلسه 21- اینترنت و بازاریابی جهانی – تجارت الکترونیک در مقیاس بین‌المللی
جلسه 22- بازاریابی خارجی بین‌المللی – فرهنگ، مسائل اقتصادی، مسائل فناوری و غیره
جلسه 23- آمیخته بازاریابی بین‌المللی و 4P بازاریابی
جلسه 24- ورود به بازارهای جهانی – استراتژی‌های بازاریابی بین‌المللی
بخش پنجم: تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان
جلسه 25- درک فرایند تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان – ضرورتی برای بازاریابی
جلسه 26- تئوری رفتار مصرف کنندگان و استراتژی بازاریابی
جلسه 27- روانشناسی مصرف‌کنندگان و فرایند خرید
جلسه 28- آشنایی با نشان تجاری و فرایند خرید
جلسه 29- تعارض شناختی و فرایند پس از خرید
جلسه 30- رفتار خرید و بازاریابی – انواع تصمیم‌گیری‌های خرید مصرف‌کنندگان
جلسه 31- عوامل مؤثر بر تصمیمات خرید – فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و غیره
بخش ششم: بازاریابی تجاری – تحقیقات بازاریابی
جلسه 32- B2B در مقابل B2C – وجوه تفاوت بازاریابی کسب‌وکار (‌صنعتی) با بازاریابی مصرف‌کننده
جلسه 33- بازاریابی صنعتی ( کسب و کار) – رویه‌‌ها،‌فروشندگان، دولت‌ها و نهادها
جلسه 34- خریداران کسب و کار و صنعتی – خرید جدید، خرید مجدد تغییریافته، خرید مجدد مستقیم
جلسه 35- تحقیقات بازار – تعریف، هدف و نقش آن در استراتژی بازاریابی
جلسه 36- چگونگی تأسیس یک پروژه تحقیقات بازاریابی
بخش هفتم: بخش‌بندی و بازاریابی محصولات
جلسه 37- بخش‌بندی بازار – چرا بخش‌های بازار برای بازاریابان اهمیت دارند؟
جلسه 38- بخش‌بندی بازار – ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیت‌شناختی، روان‌شناختی و سایر موارد
جلسه 39- چگونگی بخش بندی بازارهای کسب‌وکار به صورت گام به گام
جلسه 40- موقعیت‌یابی و تمایز در بازاریابی مصرف‌کنندگان
جلسه 41- ویژگی‌های یک محصول تجاری چیست؟ – تعریفی برای بازاریابان
جلسه 42- محصولات مصرفی – متقاعد کردن مصرف کننده، راحتی خرید، ویژه بودن و محصولات جست‌وجونشده
جلسه 43- فرایندها و استراتژی های توسعه محصول و رشد کسب و کار
جلسه 44- ایجاد علامت تجاری و ارزش علامت‌های تجاری در بازاریابی کسب‌وکار
بخش هشتم: مدیریت محصول و خرده‌فروشی
جلسه 45- نحوه بازاریابی و توسعه محصولات جدید
جلسه 46- انواع محصولات – محصولات جدید، خطوط جدید محصول، بهبود محصولات و برخی مطالب دیگر
جلسه 47- نحوه ایجاد آمیخته بازاریابی برای فرهنگ‌های فردی و کشورها
جلسه 48- چگونگی انتخاب یک محصول جدید از جانب مصرف‌کنندگان
جلسه 49- طبقه های مصرف کننده – نوآوران، کشورهای متأخر،‌متقدم و عقب افتاده
جلسه 50- چرخه عمر محصول – توسعه، طراحی و مراحل پس از آن
جلسه 51- نقش خرده‌فروشی در بازاریابی – تعریف و ابعاد
جلسه 52- بخش های خرده فروشی، بازارهای هدف و استراتژی های بازاریابی
جلسه 53- آمیخته بازاریابی خرده‌فروشی در مقابل آمیختة بازاریابی سنتی

بخش نهم: بازاریابی خدمات، مجاری بازاریابی و مدیریّت زنجیره تأمین
جلسه 54- بازاریابی خدمات – تفاوت بین خدمت و کالا
جلسه 55- وجوه تفاوت بازاریابی غیرانتفاعی از بازاریابی انتفاعی
جلسه 56- تعریف و کاربرد مجرای (‌کانال) بازاریابی در بازار
جلسه 57- تعاریف و کارکرد های کانال‌های توزیع بازاریابی در محیط بازار
جلسه 58- تعارض مجاری بازاریابی – تعارض افقی و عمودی
جلسه 59- مدیریّت زنجیره تأمین – فناوری، سنجش،‌روابط و تلفیق مواد

بخش دهم: ترفیع، تبلیغات و روابط عمومی
جلسه 60- ترفیع و فرایند ارتباط با مصرف‌کنندگان
جلسه 61- اهداف ترفیع و آمیخته بازاریابی
جلسه 62- آگاهی مصرف‌کنندگان نسبت به ترفیع- سرواژة AIDA
جلسه 63- ارتباطات بازاریابی یکپارچه و طرح بازاریابی
جلسه 64- آمیخته ترفیع – بازرهای هدف، تصمیمات خرید و برخی مباحث مرتبط
جلسه 65- تأثیرات تبلیغات بر رفتار مصرف‌کنندگان‌
جلسه 66- انواع تبلیغات تجاری- تبلیغات محصول و تبلیغات نهادی
جلسه 67- انتخاب رسانه تبلیغاتی و استراتژی بازاریابی
جلسه 68- تفاوت‌های بین روابط عمومی و تبلیغات
جلسه 69- چرا شرکت ها از روابط عمومی استفاده می‌کنند؟
جلسه 70-ترفیع فروش در آمیخته بازاریابی ترفیع
جلسه71-تعارف و اهداف ترفیع فروش مصرف کننده
جلسه 72- ارتقای فروش تجاری و آمیخته بازاریابی ترفیع
جلسه 73- مدیریّت روابط مشتری و فناوری بازاریابی
بخش یازدهم: استراتژی فروش و قیمت‌گذاری
جلسه 74- تعریف و هدف فروش رابطه‌ای در مقابل روش‌های سنتی
جلسه 75- فروش شخصی – گام‌های فرایند فروش
جلسه 76- تصمیمات قیمت‌گذاری- قیمت‌گذاری سودگرا، قیمت‌گذاری فروش و روش‌های رایج
جلسه 77- اهداف کمی قیمت‌گذاری- چگونگی تصمیم‌گیری شرکت‌ها در خصوص استراتژِی قیمت‌گذاری
جلسه 78- استراتژی قیمت گذاری و ادراک مصرف کننده
جلسه 79 – کشش قیمت – شناخت عرضه و تقاضا
جلسه 80- قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه- عوامل انگیزاننده قیمت‌گذاری سربه‌سر و قیمت‌گذاری افزایشی
جلسه 81- انتخاب قیمت- شرکت‌ها چگونه بهترین قیمت را برای محصولات خود انتخاب می‌کنند؟
جلسه 82- چگونگی تعیین قیمت‌ها و تاثیر عوامل محیطی بر آنها
جلسه 83- عوامل اقتصادی قیمت‌گذاری و استراتژی قیمت‌گذاری

درس 2مدیریت بازاریابی
بخش 2بازاریابی پیشرفته