دوره آنلاین
2 دانش‌پژوه
هدیه24000 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی دکتر مسعود درخشان

عنوان دوره استاد زمان حجم کیفیت تعداد صوت تعداد ویدئو
تاریخ اندیشه های اقتصادی دکتر درخشان ده ساعت و ۷ دقیقه ۲/۹۳ گیگابایت ویدئو متوسط و صوت عالی ۷ ۶

 

بخش 1تاریخ اندیشه های اقتصادی: بخش اول
درس 1دانلود و مشاهده ویدئو
درس 2دانلود و مشاهده صوت
بخش 2تاریخ اندیشه های اقتصادی: بخش دوم
درس 3دانلود و مشاهده ویدئو
درس 4دانلود و مشاهده صوت
بخش 3تاریخ اندیشه های اقتصادی: بخش سوم
درس 5دانلود و مشاهده ویدئو
درس 6دانلود و مشاهده صوت
بخش 4تاریخ اندیشه های اقتصادی: بخش چهارم
درس 7دانلود و مشاهده ویدئو
درس 8دانلود و مشاهده صوت
بخش 5تاریخ اندیشه های اقتصادی: بخش پنجم
درس 9دانلود و مشاهده ویدئو
درس 10دانلود و مشاهده صوت
بخش 6تاریخ اندیشه های اقتصادی: بخش ششم
درس 11دانلود و مشاهده ویدئو
درس 12دانلود و مشاهده صوت