فرآیند دوره

باسمه تعالی

با توجه به اینکه این کارگاه در مشهد مقدس برگزار شده است ابتدا و انتهای این دوره عرض ادب و ارادت به محضر علی ابن موسی الرضا صورت می‌گیرد.

بخش بعدی