در این دوره آموزشی شیوه های پرورش خلاقیت فردی و سازمانی از سوی دکتر غلامرضا گودرزی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به صورت کارگاهی ارائه می‌شود.

بخش 1
درس 1قرائت قرآن و سلام بر امام رضا ع
درس 2تعریف خلاقیت و خلاقیت شهدای دفاع مقدسپیش‌نمایش رایگان
درس 3
درس 4
درس 5
بخش 2
درس 6
درس 7
درس 8
درس 9
بخش 3
درس 10
درس 11
درس 12
درس 13
بخش 4
درس 14
درس 15
درس 16
درس 17