دوره آنلاین
3 دانش‌پژوه
هدیه17000 تومان
ثبت‌نام
مدیریت قراردادهای نفت و گاز قرارداد بیع متقابل

باسمه تعالی

عنوان دوره استاد زمان حجم کیفیت تعداد صوت تعداد ویدئو
قرارداد بیع متقابل دکتر درخشان ۳ ساعت و ۲ دقیقه ۱/۸۱ گیگابایت ویدئو متوسط و صوت عالی ۳ ۳
بخش 1قرارداد بیع متقابل: جلسه اول
درس 1دانلود و مشاهده ویدئو
درس 2دانلود و مشاهده فایل صوتی
بخش 2قرارداد بیع متقابل: جلسه دوم
درس 3دانلود و مشاهده ویدئو
درس 4دانلود و مشاهده فایل صوتی
بخش 3قرارداد بیع متقابل: جلسه سوم
درس 5دانلود و مشاهده ویدئو
درس 6دانلود و مشاهده فایل صوتی