دوره آنلاین
19 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
بخش 1آشنایی با مفهوم Style در Word و کاربردهای آن
درس 1آشنایی با مفهوم Style , Design ,Table Of Content , Navigation Pane,
درس 2اطلاعات تکمیلی در خصوص style و tab
بخش 2توضیح track change – section – mail merge
درس 4 آشنایی با Section در word 2013 و کاربرد آن
درس 5 آشنایی با Mail Merge در word 2013 و کاربرد آن
بخش 3آشنایی با شماره گذاری heading، تنظیمات پایه در word و ویرایش متون کپی شده از اینترنت
درس 6 آشنایی با شماره گذاری Heading
درس 8ویرایش متون کپی شده از اینترنت
بخش 4کاربرد ماکروها، فهرست ها، نمایه سازی، مدیریت شکل ها در متن و رفع مشکلات نوشته های حجیم
درس 10 ماکروها
درس 11انواع فهرست ها
درس 13مدیریت شکل در متن
درس 14رفع مشکلات نوشته‌های بلند و حجیم
بخش 5مباحث تکمیلی و ترفندهای ناشناخته در word 2013
درس 15 نکات پیشرفته در خصوص ثبت نظرات (Comment)پیش‌نمایش رایگان
درس 16-توضیحات Auto Recovery
درس 18مخفی کردن متون
درس 19نحوه تعیین فاصله بین پاراگراف‌ها و سطوحپیش‌نمایش رایگان
درس 20نحوه راست چین نمودن خط جدا کننده پاورقی
درس 21بهترین روش PDF کردن فایلها
درس 23مدیریت بهتر متون با دو تکه کردن صفحه نمایش
درس 25کلید‌های میانبر مهم
بخش 6دانلود کامل دوره