دوره آنلاین
30 دانش‌پژوه
(1 امتیاز)
هدیهرایگان
ثبت‌نام

این دوره آموزشی در ۲۸ ویدئو به آموزش مفاهیم متوسط و پیشرفته اکسل ۲۰۱۳ می پردازد.

برای دانلود سرفصل دوره کلیک کنید

لینک این دوره آموزشی برای پرسش و پاسخ در انجمن ویدرس:

http://anjoman.vdars.com/t/microsoft-excel-2013/271

بخش 1استفاده از جدول در Excel 2013
درس 1استفاده از جدول در 2013 Excel
درس 2سهولت Filter و Sort در جدول
درس 3- Conditional formatting (فرمت مشروط) در اکسل 2013
بخش 2 کاربرد نمودارهای در Excel 2013
درس 4تولید و تغییر نمودارها در اکسل 2013
درس 5راست چین و فارسی کردن اعداد در نمودارها
درس 6انتقال نمودار از اکسل به سایر نرم افزارها
بخش 3کاربردها و معرفی Pivot Table
درس 7 معرفی کلی Pivot Table
درس 8کار با ردیف ها، ستون ها،‌ مقادیر و فیلتر‌ها در Pivot Table
درس 9مدیریت راحت تر داده‌ها و گزارشات در Pivot Table
درس 10طراحی نمودار در Pivot table
درس 11 نحوه گروه بندی در Pivot Table
درس 12انواع Sort در Pivot Table
درس 13 جابجایی رکوردها و گروه‌ها در Pivot Table
درس 14-Drilling Down
درس 15- Summary Field
درس 16مدیریت و تغییر مقادیر داده‌ها در گزارش‌های Pivot Table
بخش 4- Dashboard و Control Panel در اکسل 2013
درس 17معرفی Dashboard و Control Panel
درس 18 کاربرد And و Or در فرمول نویسی و Dashboard و Control Panel
درس 19 آشنایی با Combo Box
بخش 5معرفی ابزارهای Text to Column، Remove Duplicate و Date Validation در Excel 2013
درس 20ابزار Text to Column
درس 21 ابزار Remove Duplicate
درس 22 ابزار Date Validation
بخش 6ترفندها و ضرورت های ناشناخته Excel 2013
درس 23چگونه با استفاده از اکسل یک نرم افزار ثبت فاکتور بنویسیم
درس 24 Power View در Excel 2013
درس 25چگونه می‌توانیم با استفاده از اکسل یک نرم افزار مدیریت زمان ایجاد کنیم.
درس 26 آشنایی با مدیریت قالب اعداد (ساعت/زمان/پول/...)
درس 27 آشنایی با تنظیمات چاپ مطلوب اسناد در اکسل (Print View)
درس 28 آشنایی با کلیدهای میانبر مهم در اکسل
بخش 7دانلود کامل دوره