دوره آنلاین
8 دانش‌پژوه
هدیه5000 تومان
ثبت‌نام
عرفان در وادی عمل استاد یزدان پنا نفس اماره ویدری vdars.com

عرفان در وادی عمل: نفس اماره از جلسه ۱۴۴ تا

۱۹۳ از دوره عرفان نظری و ۱ تا ۵۰ نفس اماره
این دوره، بخشی از دوره عرفان در وادی عمل است که برای علاقه‌مندان و به درخواست برخی از عزیزان به تفکیک هر موضوع در یک دوره جداگانه ارائه می‌شود

 

برای مشاهده دوره‌کامل عرفان در وادی عمل کلیک کنید.

عرفان در وادی عمل ۱۴۷ – نفس اماره ۴ برگزار شده در ۹-۸-۹۴

عرفان در وادی عمل ۱۴۸ – نفس اماره ۵ برگزار شده در ۱۰-۸-۹۴

عرفان در وادی عمل ۱۴۹ – نفس اماره ۶ برگزار شده در ۱۶-۸-۹۴

عرفان در وادی عمل ۱۵۰ – نفس اماره ۷ برگزار شده در ۲۳-۸-۹۴

بخش 1دانلود و مشاهده فایلها به صورت تکی
درس 1جلسه 1 تا 20
درس 2جلسه 21 تا 40
درس 3جلسه 41 تا 50
بخش 2دانلود به صورت یکجا و فایل فشرده