دوره آنلاین
11 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

دانلود این نرم افزار به صورت مرسوم با جستجوی دانلود + maple‌ در سایتهای داخلی وجود دارد.

این نرم افزار در عرض نرم افزارهای متلب و زبان برنامه نویسی R قرار دارد  و برای همه عزیزانی که به نوعی با ریاضیات سروکار دارند مفید است.

بخش 1کارگاه نرم‌افزار maple
درس 1معرفی دوره و نرم افزار MAPLEپیش‌نمایش رایگان

دانلود معرفی دوره

معرفی دوره و نرم افزار MAPLE

 معرفی نرم افزار

مقایسه با نرم افزار MATLAB

اهمیت استفاده از نرم افزار و انتخاب آن

ربط و نسبت با تئوری­های ریاضی

سرفصل­های دوره و موضوعات هر جلسه

درس 2جلسه اول: آشنایی با محیط نرم‌افزار
درس 3جلسه دوم: کتابخانه نرم‌افزار mapleپیش‌نمایش رایگان

جلسه دوم؛ کتابخانه  MAPLE

معرفی بسته­های کتابخانه­ای MAPLE

بسته­های اجراشده به صورت اتوماتیک

بسته­های نیازمند فراخوانی

مهم­ترین و پرکاربردی­ترین بسته­های نرم افزار

درس 4جلسه سوم: محاسبات مقدماتی در نرم‌افزار maple
درس 5جلسه چهارم: مجموعه‌هاپیش‌نمایش رایگان

جلسه چهارم؛ مجموعه­ها

کدنویسی مجموعه­ها

اجتماع مجموعه­ها

اشتراک مجموعه­ها

تفاضل

عضویت در یک مجموعه

ضرب دکارتی

درس 6جلسه پنجم: بسط و ساده کردن عبارات ریاضی
درس 7جلسه ششم: تابع
درس 8جلسه هفتم: رسم نمودار
درس 9جلسه هشتم: ترکیب توابعپیش‌نمایش رایگان

جلسه هشتم؛ ترکیب توابع

ترکیب دو تابع

ترکیب تکراری

مقداردهی در ترکیب توابع

اعمال اصلی بر روی ترکیب توابع

حل دستگاه معادلات

درس 10جلسه نهم: ماتریس
درس 11جلسه دهم: حد و پیوستگی
درس 12جلسه یازدهم: مشتقپیش‌نمایش رایگان

جلسه یازدهم؛ مشتق

مشتق توابع یک متغیره

مشتق جزئی

مشتق مراتب بالاتر

محاسبه مینیمم و ماکزیمم

درس 13جلسه دوازدهم: انتگرال
درس 14جلسه سیزدهم: معادلات دیفرانسیلپیش‌نمایش رایگان

جلسه سیزدهم؛ معادلات دیفرانسیل

کدنویسی معادلات دیفرانسیل

حل معادلات دیفرانسیل

جواب خصوصی معادلات دیفرانسیل

بخش 2دانلود یکجای دوره