دوره آنلاین
16 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام
دوره آموزشی دکتر رضائیان

در این دوره آموزشی آقای دکتر علی رضائیان پس از بیان مقدماتی در مورد مدیریت به معرفی تاریخچه مدیریت اسلامی و تحصیلات خود و سیر تطور مدیریت در کشور می پردازد.

بخش 1تاریخچه و تعریف مدیریت
درس 1تعریف مدیریت از دیدگاه دکتر رضائیان پیش‌نمایش رایگان

خوش‌آمدگویی و معرفی رشته مدیریت ( مدیریت به معنای نفوذ)
1- مدیریت اگر به معنای نفوذ در دیگران باشد هر کسی می‌تواند مدیر باشد.
2- دانش مدیریت به مجموعه‌ای از فنون، تئوری‌های مدیریت گفته می‌شود که کسب آن‌ها برای اداره یک مجموعه ضروری است.
3- اداره مجموعه بصورت کارا و اثربخش برای دستابی به اهداف
4- عدم اعتقاد به مدیریت در کشور ما که مدیریت یک علم است
5- پس از انقلاب متوجه شده‌ایم که برای اداره کشور نیاز به کسب دانش مدیریت است
6- موضوع دانش مدیریت سازمان است زیرا اهدافی که به صورت فردی قابل دسترسی نیست از طریق سازمان و تشکیلات دستیابی به آن‌ها امکان پذیر است
7- دانش مدیریت قبل از انقلاب بیشتر از طریق واحدهای نظامی بود با فراگیری این دانش در آمریکا جهت مدیریت بهتر واحدهای خودشان ( مانند آقای میرسپاسی و غیره)
8- ابتدا مدیریت در واحدهای نظامی بود و سپس در دانشکده حقوق و سرانجام در دانشکده اقتصاد و سرانجام دانشکده مدیریت
9- حتی سازمان مدیریت دولتی و سازمان برنامه‌ریزی هم بوسیله خارجی اداره می‌شد.
10- دوره‌های مدیریتی که در گچسر برگزار می‌شد شاه برای آن‌ها پیام می‌فرستاد
11- قبل از انقلاب دوره دکترای مدیریت در دانشکده مدیریت دانشجو گرفتند. ( از اولین اشخاصی که به امریکا فرستاده شدند آقای میرزایی بود)
12- مسئولیت دکتر رضائیان مسئولیت دانشکده مدیریت و تصویب دوره دکتری در دانشکده مدیریت
13- به عنوان نمونه برادر آقای دکتر روستا یکی از افرادی بودند که جز دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بودند که قبل از انقلاب دانشجو گرفته بود.
14- البته دانشکده صنعت نفت هم نیرو می‌گرفتند برای خودشان
15- دکتر الوانی فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی است و از طریق مرکز آموزش مدیریت دولتی بورس گرفتند و به آمریکا رفتند.

درس 2ضرورت کسب مدیریت به عنوان یک دانش و موضوع آن سازمان
درس 3بررسی دانش مدیریت قبل از انقلاب در ایران
بخش 2دوران دانشجویی دکتر رضائیان در ایران و آمریکا و مسئولیت های مدیریتی
درس 4دوران دانشجویی دکتر رضائیان در ایران و آمریکا
درس 5مسئولیت دکتر رضائیان در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس
درس 6وضعیت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران قبل از انقلاب و اوایل آن
بخش 3تاریخچه مدیریت اسلامی در ایران و نقش دکتر در شکل گیری آن
درس 7نیاز به مدیریت اسلامی و قرار دادن برنامه درسی مدیریت اسلامی در مقطع دکتری
درس 8استفاده از روش تدبر در قرآن برای مدیریت
درس 9تصویب اصو ل مدیریت اسلامی در گروه و الگوهای آن
درس 10عدم وجود استاد برای دانشکده های مدیریت برای تدریس مدیریت اسلامی
درس 11ایجاد مرکز مطالعات مدیریت اسلامی و برگزاری همایش ها و جلسات و نقد نظریات مدیریت
درس 12برگزاری همایش برای مدیران بنیاد شهید و موسسه اقتصادی کوثر
درس 13برگزاری جلسات در حوزه مدیریت اسلامی
درس 14ضرورت مطالعات بنیادی در طرح تحول علوم انسانی
درس 15جایگاه دانشگاه امام صادق علیه السلام در مدیریت اسلامی
درس 16مخالفین مدیریت اسلامی و دیدگاههای موافق با آن در ایران
بخش 4سال های حضور دکتر رضائیان در آمریکا
درس 17مراجعت به آمریکا در سال 1973 و ادامه تحصیل
درس 18کسب و کار و مطالعه در آمریکا
درس 19استادان اثرگذار بر دکتر رضائیان در آمریکا
بخش 5سوالات کوتاه پاسخ از دکتر رضائیان
درس 20سه کتابی که باید حتماً خواند؟
درس 21بزرگترین افسوس شما در مراجعه به سازمان های مختلف چیست؟
درس 22اصول شما در تدریس و مدیریت اجرایی خودتان چیست؟
درس 23قهرمانان مدیریتی ایران چه کسانی هستند؟
درس 24
بخش 6مشاهده و دانلود کامل دوره