دوره آنلاین
13 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام

هر ساله هزاران نفر از دانشجویان فنی و مهندسی، رشته مدیریت را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند. معرفی رشته مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی برای دانشجویانی که قصد دارند آشنایی اجمالی با این رشته داشته باشند مفید است. در این دوره آموزشی ۵ موضوع زیر دنبال می‌شود:

۱: رشته مدیریت دولتی و جایگاه و اهمیت آن

۲: تمایز بین گرایش‌های مختلف رشته مدیریت

۳: پاسخگویی به مسائل ملی و جهانی از طریق رشته مدیریت دولتی

۴:  استعدادها و توانمندی‌های مورد نیاز برای رشته مدیریت دولتی

۵: روش‌های یادگیری رشته مدیریت دولتی

 

بخش 1معرفی رشته مدیریت دولتی
درس 1رشته مدیریت دولتی و جایگاه و اهمیت آن
درس 2تمایز بین گرایش‌های مختلف رشته مدیریت از کجا نشأت می‌گیرد؟
درس 3رشته علمی مدیریت دولتی به دنبال پاسخگویی به چه مسائلی است؟
درس 4با چه استعدادها و توانمندی‌هایی باید وارد گرایش دولتی شد؟
درس 5چگونه می‌توان رشته مدیریت دولتی را یاد گرفت؟
بخش 2دانلود کامل