دوره آنلاین
6 دانش‌پژوه
هدیه8000 تومان
ثبت‌نام در دوره

اگر علاقمندید که از دروس «مبانی و اصول عرفان نظری» استاد استفاده کنید، باید

«نهایه الحکمه» علامه طباطبایی

را قبلا خوانده باشید.

تذکر قبل از خرید دوره:

۱- ابتدا دوره پیش نیاز ( نهایة الحکمة استاد امینی نژاد)‌را از لینک زیر ثبت نام فرموده و دوره را بگذرانید.

http://vdars.com/?p=326

۲- قبل از واریز وجه با پشتیبانی ویدرس تماس گرفته http://vdars.com/ticket-panel تا مجوز شرکت در این دوره برای شما دریافت شود. بنابراین لطفاً قبل از دریافت مجوز گذراندن دوره از رابط استاد محترم با ویدرس وجهی را پرداخت نفرمایید.

با تشکر

بخش 1سال تحصیلی 90-89
درس 1جلسه اول و دانلود کامل دوره
درس 2
درس 3
درس 4
درس 5
درس 6
درس 7
درس 8
درس 9
درس 10
درس 11
درس 12
درس 13
بخش 2سال تحصیلی 91-90
درس 14
درس 15
درس 16
درس 17
درس 18
درس 19
درس 20
درس 21
درس 22
درس 23
درس 24
درس 25
درس 26
درس 27
درس 28
درس 29
درس 30
درس 31
درس 32
درس 33
درس 34
درس 35
درس 36
بخش 3سال 92-92
درس 37
درس 38
درس 39
درس 40
درس 41
درس 42
درس 43
درس 44
درس 45
درس 46
درس 47
درس 48
درس 49
درس 50
درس 51
درس 52
درس 53
درس 54
درس 55
درس 56
درس 57
درس 58
درس 59
درس 60