دوره آنلاین
36 دانش‌پژوه
هدیه6000 تومان
ثبت‌نام

اگر علاقمندید که از دروس «مبانی و اصول عرفان نظری» استاد استفاده کنید، باید

«نهایه الحکمه» علامه طباطبایی را قبلا خوانده باشید:

برای مشاهده دوره‌های نهایةالحکمه و گذراندن پیش‌نیاز این درس، روی لینک زیر کلیک فرمایید:

http://vdars.com/course_category/nehayeh

 

تذکر: برای مشاهده این دوره نیاز به کسب مجوز است که می توانید با شاگرد استاد امینی نژاد آقای علی صابری به شماره  ۰۹۱۲۸۵۱۰۳۷۵ تماس گرفته و مجوز را دریافت کنید. لطفاً قبل از دریافت مجوز هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نکنید.

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۶۰ فایل صوتی است.

 

بخش 1سال تحصیلی 90-89
درس 1جلسه اول و دانلود کامل دوره
درس 2
درس 3
درس 4
درس 5
درس 6
درس 7
درس 8
درس 9
درس 10
درس 11
درس 12
درس 13
بخش 2سال تحصیلی 91-90
درس 14
درس 15
درس 16
درس 17
درس 18
درس 19
درس 20
درس 21
درس 22
درس 23
درس 24
درس 25
درس 26
درس 27
درس 28
درس 29
درس 30
درس 31
درس 32
درس 33
درس 34
درس 35
درس 36
بخش 3سال 92-92
درس 37
درس 38
درس 39
درس 40
درس 41
درس 42
درس 43
درس 44
درس 45
درس 46
درس 47
درس 48
درس 49
درس 50
درس 51
درس 52
درس 53
درس 54
درس 55
درس 56
درس 57
درس 58
درس 59
درس 60