دوره آنلاین
8 دانش‌پژوه
هدیه1000 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی


لینک ثابت دوره:

http://vdars.com/?p=3565

عرفان در وادی عمل: جرح و تعدیل اعمال

این دوره آموزشی شامل ۱۲ فایل صوتی است که از جلسه ۲۹۷ تا ۳۰۸ از دوره کامل عرفان در وادی عمل است. لینک دوره کامل عرفان و زیر موضوعات آن به شرح زیر است:

توجه: از جلسه ۲۷۱ تا ۲۹۶ مربوط به سال ۱۳۹۷ است.

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۱۲ فایل صوتی است و با تخفیف عرضه می شود.

عرفان در وادی عمل (‌دوره کامل)‌: شامل همه زیر موضوعات ۸ گانه زیر

عرفان در وادی عمل (۱): شرح رسالة الولایة

عرفان در وادی عمل (۲): شرح زیارت امین‌الله

عرفان در وادی عمل (۳): مراقبه

عرفان در وادی عمل (۴): اسرار نماز

عرفان در وادی عمل (۵): نفس اماره

عرفان در وادی عمل (۶): شرح زیارت مطلقه دوم

عرفان در وادی عمل (۷): ایمان و عمل صالح

عرفان در وادی عمل (۸): جرح و تعدیل اعمال

 

بخش 1دانلود کامل دوره جرح و تعدیل سال 97-98
درس 1دانلود کامل دوره جرح و تعدیل سال 97-98
درس 2پخش و دانلود فایلها به صورت جداگانه از جلسه 297 تا 308 سال 97-98

ارسال پاسخ