دوره آنلاین
85 دانش‌پژوه
(2 امتیاز)
هدیه14000 تومان
ثبت‌نام در دوره

باسمه تعالی

با خرید یا دانلود رایگان این محصول، فقط شما اجازه استفاده از آن را ، البته روی دستگاه های مختلف، دارید. فروش و انتشار مجدد به هر نحو ممنوع است. نمایش آن در کلاس‌های درس مانعی ندارد ولی توزیع آن بین سایرین منع شرعی و قانونی دارد. با تشکر.

شرح رسالة الولایة100%

رسالةالولایة


فایل‌های این بخش هم به صورت مشاهده تکی و هم به صورت دانلود یکجا موجود است

نمونه درس‌های شرح رسالة الولایة

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه ۲

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه ۳

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه ۴

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه ۵

 

[/gdlr_styled_box]

زیارت امین‌الله100%

شرح زیارت امین‌الله


فایل‌های ۳۲ تا ۳۴

[/gdlr_row]

[/gdlr_styled_box]

مراقبه100%

مراقبه


فایل‌های۳۵ تا ۵۹

اسرار نماز100%

اسرار نماز


فایل‌های این بخش هم به صورت مشاهده تکی و هم به صورت دانلود یکجا موجود است

نمونه درس‌های اسرار نماز

عرفان در وادی عمل جلسه ۶۰: جلسه ۱ اسرار نماز

عرفان در وادی عمل جلسه ۶۱: جلسه ۲ اسرار نماز

عرفان در وادی عمل جلسه ۶۲: جلسه ۳ اسرار نماز

عرفان در وادی عمل جلسه ۶۳: جلسه ۴ اسرار نماز

عرفان در وادی عمل ۱۴۷ – نفس اماره ۴ برگزار شده در ۹-۸-۹۴

عرفان در وادی عمل ۱۴۸ – نفس اماره ۵ برگزار شده در ۱۰-۸-۹۴

عرفان در وادی عمل ۱۴۹ – نفس اماره ۶ برگزار شده در ۱۶-۸-۹۴

عرفان در وادی عمل ۱۵۰ – نفس اماره ۷ برگزار شده در ۲۳-۸-۹۴

 

بخش 1شرح رساله الولایه علامه طباطبایی
درس 1جلسه اول و دانلود کامل دوره به صورت فایل فشرده و تکی
درس 2پیش‌نمایش رایگان

عرفان در وادی عمل: شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی

عرفان در وادی عمل: شرح رسالةالولایة شامل 30 جلسه است که بوسیله حضرت استاد یزدان‌پناه در سال تحصیلی 92-1391 برگزار شده است. ذیلاً به صورت تک‌تک قابلیت شنیدن و دانلود فایل‌های صوتی (‌از طریق نرم‌افزار internet download manager) وجود داشته و در پایان دانلود یکجای فایل‌ها قرار داده شده است.

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه 2

درس 3پیش‌نمایش رایگان

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه 3

درس 4پیش‌نمایش رایگان

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه 4

درس 5پیش‌نمایش رایگان

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه 5

درس 6پیش‌نمایش رایگان

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه 6

درس 7
درس 8
درس 9
درس 10
درس 11
درس 12
درس 13
درس 14
درس 15
درس 16
درس 17
درس 18
درس 19
درس 20
درس 21
درس 22
درس 23
درس 24
درس 25
درس 26
درس 27
درس 28
درس 29
درس 30
درس 31جلسه 31
بخش 2شرح زیارت امین‌الله ( جلسه 32 تا 34)
درس 32جلسات 32 تا ...پیش‌نمایش رایگان

عرفان در وادی عمل ۳۲ – شرح زیارت امین‌الله ۱- صوت

درس 33
درس 34
بخش 3عرفان در وادی عمل: مراقبه جلسه 35 تا 59
درس 35
درس 36
درس 37
درس 38
درس 39
درس 40
درس 41
درس 42
درس 43
درس 44
درس 45
درس 46
درس 47
درس 48
درس 49
درس 50
درس 51
درس 52
درس 53
درس 54
درس 55
درس 56
درس 57
درس 58
درس 59
بخش 4عرفان در وادی عمل: اسرار نماز از جلسه 60 تا 143
درس 60جلسه 60 تا 81
درس 61جلسه 82 تا 100
درس 62جلسه 101 تا 120
درس 63جلسه 121 تا 143
بخش 5عرفان در وادی عمل: نفس اماره از جلسه 144 تا 193
درس 64جلسات 144 تا 185
درس 65جلسه 186
درس 66187
درس 67188
درس 68189
درس 69190
درس 70191
درس 71192
درس 72193
بخش 6شرح زیارت مطلقه دوم ( جلسات 194 تا 196)
درس 73جلسه 194پیش‌نمایش رایگان
بخش 7عرفان در وادی عمل: ایمان و عمل صالح از جلسه 197 تا 229
درس 81جلسه 202
درس 82جلسه 203
درس 83جلسه 204
درس 84جلسه 205
درس 85جلسه 206
درس 86جلسه 207
درس 87جلسه 208
درس 88
درس 89
درس 90
درس 91
درس 92
درس 93
درس 94
درس 95
درس 96
درس 97
درس 98
درس 99
درس 100
درس 101
درس 102
درس 103
درس 104
درس 105
درس 106
درس 107
درس 108