دوره آنلاین
123 دانش‌پژوه
(2 امتیاز)
هدیه30800 تومان17000 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل  ۳۰۸ فایل صوتی است. بدلیل استقبال عزیزان ۱۷۰۰۰ تومان عرضه می شود.

تا کنون عرفان در وادی عمل در هشت زیر موضوع تدریس شده است (شماره ها صرفاً به ترتیبی است که استاد محترم این موضوعات را تدریس فرموده‌اند)

اگر به یک زیر موضوع نیاز هست لطفاً روی آن کلیک کرده تا به صفحه اصلی آن هدایت شوید ولی اگر همه را نیاز دارید می توانید همین دوره را ثبت نام بفرمایید.  ( توجه کنید که خرید یکجا- همین دوره- نسبت به خرید تک تک ارزان تر بوده و تخفیف دارد)

در این دوره به طور کامل همه موضوع ها و دروس فوق پوشش داده می شوند اما بدلیل اینکه برخی از عزیزان فقط به یک زیر موضوع نیاز دارند به صورت جداگانه نیز قرار داده شده اند که شرح زیارت امین الله و شرح زیارت مطلقه دوم هم به صورت رایگان است.

عرفان در وادی عمل (۱): شرح رسالة الولایة

عرفان در وادی عمل (۲): شرح زیارت امین‌الله

عرفان در وادی عمل (۳): مراقبه

عرفان در وادی عمل (۴): اسرار نماز

عرفان در وادی عمل (۵): نفس اماره

عرفان در وادی عمل (۶): شرح زیارت مطلقه دوم

عرفان در وادی عمل (۷): ایمان و عمل صالح

عرفان در وادی عمل (۸): جرح و تعدیل اعمال

 

نمونه درس‌های شرح رسالة الولایة

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه ۲

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه ۳

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه ۴

شرح رسالة الولایة علامه طباطبایی-جلسه ۵

 

نمونه درس‌های اسرار نماز

عرفان در وادی عمل جلسه ۶۰: جلسه ۱ اسرار نماز

عرفان در وادی عمل جلسه ۶۱: جلسه ۲ اسرار نماز

عرفان در وادی عمل جلسه ۶۲: جلسه ۳ اسرار نماز

عرفان در وادی عمل جلسه ۶۳: جلسه ۴ اسرار نماز

 نمونه درسهای عرفان در وادی عمل (۵): نفس اماره

عرفان در وادی عمل ۱۴۷ – نفس اماره ۴ برگزار شده در ۹-۸-۹۴

عرفان در وادی عمل ۱۴۸ – نفس اماره ۵ برگزار شده در ۱۰-۸-۹۴

عرفان در وادی عمل ۱۴۹ – نفس اماره ۶ برگزار شده در ۱۶-۸-۹۴

 

 

بخش 1عرفان در وادی عمل 1: شرح رساله الولایه علامه طباطبایی
درس 1جلسه اول و دانلود کامل دوره به صورت فایل فشرده و تکی
درس 2پخش و دانلود فایل ها به تفکیک جلسات
بخش 2عرفان در وادی عمل 2: شرح زیارت امین‌الله
درس 3دانلود کامل شرح زیارت امین الله به صورت فایل فشرده
درس 4پخش و دانلود فایل ها به تفکیک جلسات
بخش 3عرفان در وادی عمل 3: مراقبه جلسه 35 تا 59
درس 5دانلود کامل دوره به صورت فایل فشرده
درس 6پخش و دانلود فایل ها به تفکیک جلسات
بخش 4عرفان در وادی عمل 4: اسرار نماز از جلسه 60 تا 143
درس 7دانلود کامل دوره به صورت فایل فشرده
درس 8 پخش و دانلود فایل ها به تفکیک جلسات100
بخش 5عرفان در وادی عمل 5: نفس اماره از جلسه 144 تا 193
درس 9جلسات 144 تا 185 دانلود کامل دوره به صورت فایل فشرده
درس 10پخش و دانلود فایل ها به تفکیک جلسات
بخش 6عرفان در وادی عمل 6: شرح زیارت مطلقه دوم ( جلسات 194 تا 196)
درس 11دانلود کامل دوره به صورت فایل فشردهپیش‌نمایش رایگان

دانلود کامل  عرفان در وادی عمل 6:

شرح زیارت مطلقه دوم از جلسه 194 تا 196


دانلود جلسات 194 تا 196 40 مگابایت

 

بخش 7عرفان در وادی عمل 7: ایمان و عمل صالح از جلسه 197 تا 229
درس 13دانلود کامل دوره به صورت فایل فشردهپیش‌نمایش رایگان

دانلود کامل عرفان در وادی عمل 7: ایمان و عمل صالح از جلسه 197 تا

229


دانلود جلسات 197 تا 229 542 مگابایت

دانلود کامل عرفان در وادی عمل 7: ایمان و عمل صالح از جلسه 230 تا

250


دانلود جلسات 230 تا 350 308 مگابایت

دانلود کامل عرفان در وادی عمل 7: ایمان و عمل صالح از جلسه 251 تا

270


دانلود جلسات 251 تا 270 365 مگابایت

دانلود کامل عرفان در وادی عمل 7: ایمان و عمل صالح از جلسه 271تا

296


دانلود جلسات 271 تا 296 365 مگابایت

درس 14پخش و دانلود فایل ها به تفکیک جلساتپیش‌نمایش رایگان

 

ایمان و عمل صالح

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/197-erfan-01-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/198-erfan-02-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/199-erfan-03-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/200-erfan-04-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/201-erfan-05-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/202-erfan-06-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/203-erfan-07-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/204-erfan-08-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/205-erfan-09-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/206-erfan-10-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/207-erfan-11-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/208-erfan-12-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/209-erfan-13-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/210-erfan-14-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/211-erfan-15-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/212-erfan-16-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/213-erfan-17-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/214-erfan-18-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/215-erfan-19-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/217-erfan-21-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/218-erfan-22-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/219-erfan-23-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/220-erfan-24-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/221-erfan-25-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/222-erfan-26-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/223-erfan-27-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/224-erfan-28-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/225-erfan-29-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/226-erfan-30-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/227-erfan-31-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/228-erfan-32-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/229-erfan-33-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/230-erfan-34-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/231-erfan-35-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/232-erfan-36-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/233-erfan-37-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/234-erfan-38-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/235-erfan-39-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/236-erfan-40-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/237-erfan-41-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/238-erfan-42-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/239-erfan-43-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/240-erfan-44-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/241-erfan-45-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/242-erfan-46-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/243-erfan-47-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/244-erfan-48-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/245-erfan-49-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/246-erfan-50-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/247-erfan-51-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/248-erfan-52-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/249-erfan-53-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/250-erfan-54-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/251-erfan-55-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/252-erfan-56-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/253-erfan-57-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/254-erfan-58-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/255-erfan-59-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/256-erfan-60-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/257-erfan-61-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/258-erfan-62-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/259-erfan-63-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/260-erfan-64-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/261-erfan-65-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/262-erfan-66-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/263-erfan-67-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/264-erfan-68-iman-yazdanpanah-vdars.mp3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/265-erfan-69-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/266-erfan-70-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/267-erfan-71-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/268-erfan-72-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/269-erfan-73-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/270-erfan-74-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

سال 97-98

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/271-erfan-75-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/272-erfan-76-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/273-erfan-77-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/274-erfan-78-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/275-erfan-79-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/276-erfan-80-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/277-erfan-81-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/278-erfan-82-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/279-erfan-83-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/280-erfan-84-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/281-erfan-85-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/282-erfan-86-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/283-erfan-87-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/284-erfan-88-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/285-erfan-89-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/286-erfan-90-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/287-erfan-91-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/288-erfan-92-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/289-erfan-93-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/290-erfan-94-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/291-erfan-95-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/292-erfan-96-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/293-erfan-97-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/294-erfan-98-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/295-erfan-99-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/erfan/vadi-amal/yazdanpanah/iman/296-erfan-100-iman-yazdanpanah-vdars.MP3

بخش 8عرفان در وادی عمل 8: جرح و تعدیل اعمال
درس 15دانلود کامل دوره به صورت فایل فشرده
درس 16پخش و دانلود فایل ها به تفکیک جلسات