دوره آنلاین
8 دانش‌پژوه
هدیه3000 تومان
ثبت‌نام

ظرفیت شناسی حکمت متعالیه برای دانش کلام – خرداد ۹۳- مجمع عالی حکمت اسلامی

این دوره آموزشی به صورت ویدئو است. که بخشی از آن را استاد رمضانی ارائه می کنند.

بخش 1بخش اول
بخش 2بخش دوم
بخش 3بخش سوم
بخش 4بخش چهارم