دوره آنلاین
33 دانش‌پژوه
هدیه3000 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

لغت موران مباحث سلوکی را با زبان تمثیل و زبان آسان، مباحث بسیار سختی را مطرح کرده است. مقطع اول مباحث سلوکی در لغت موران مطالعه میشو

بر اساس نظر استاد یزدان پناه، برای مطالعه کتاب‌های سلوکی سیر آسان به سخت زیر را دنبال فرمایید:

کتاب‌های اصلی

شرح لغت موران

نمط نهم اشارات (‌بحث‌های سلوکی ویژه) و البته پیش درآمد آن نمط هشتم.

اوصاف الاشراف خواجه نصیر (‌که از متن فارسی استفاده می شود)

منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری

کتاب جنبی در لابلای مباحث فوق مطالعه شود.

رساله الولایه حضرت علامه طباطبایی (‌تحلیل و تبیین عقلی از مباحث سلوکی، یک دور تحلیل شرعی و یک دسته نکته های سلوکی ناب)

نیز مطالعه شود.

به عبارت دیگر در کنار ۴ کتاب اصلی گفته شده رساله الولایه هم مطالعه شود.

در اولین فایل صوتی نمط هشتم توضیح داده شده است.

 

 

بخش 1رساله لغت موران (‌متن)
درس 1دانلود کامل فایل‌های صوتی دوره
درس 2فصل اول
درس 3فصل دوم
درس 4فصل سوم
درس 5فصل چهارم
درس 6فصل پنجم
درس 7فصل ششم
درس 8فصل هفتم
درس 9فصل هشتم
درس 10فصل نهم
درس 11فصل دهم
درس 12فصل یازدهمپیش‌نمایش رایگان

فصل يازدهم‏[1]

(17) هر چه مانع‏[2] خيرست بدست و هر چه حجاب راهست كفر مردانست، راضى شدن از نفس بدان چه‏[3] او را دست دهد، و با او ساختن در طريق‏[4] سلوك عجز است و بخود شاد بودن‏[5] تبه است، و اگر نيز بهر حقّ باشد بكلى روى بحقّ آوردن خلاص است.

[1] ( 11) يازدهم:-T

[2] ( 12) مانع: نافع‏S

[3] ( 13) بدان چه: بآنچه‏S

[4] ( 14) در طريق:- دوT

[5] ( 15) شاد بودن: شاد شدن‏T

درس 13فصل دوازدهمپیش‌نمایش رایگان

مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج‏3، ص: 311

فصل دوازدهم‏[1]

(18) ابلهى چراغى در پيش آفتاب داشت، گفت اى مادر! آفتاب چراغ ما را ناپديد كرد[2]. گفت اگر[3] از خانه بدر برند[4] خاصه بنزد آفتاب هيچ نماند، نه آنكه ضوء چراغ‏[5] معدوم گردد، و ليكن چشم‏[6] چون چيزى عظيم را بيند كوچك را حقير[7] در مقابله آن بيند، كسى كه‏[8] از آفتاب در خانه رود اگر چه روشن باشد هيچ نتواند ديد، «كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ، وَ يَبْقى‏ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ»[9]، «الا كلّ شى‏ء ما خلا اللّه باطل»، «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ»[10]، [نوشته شد فصلى چند كه از رسالت «لغت موران» يافته است‏][11].

[و الحمد للّه رب العالمين و الصلاة على خير خلقه محمد و آله اجمعين‏][12]

مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج‏3، ص: 313

[1] ( 1) دوازدهم:-T

[2] ( 2) كرد: مى‏كندT

[3] ( 3) اگر: چوT

[4] ( 4) برند: نهى‏T

[5] ( 5) نه آنكه ضوء چراغ: آنگه چراغ وضوءش‏S

[6] ( 6) چشم:-S

[7] ( 7) كوچك را حقير:

كودك حقير راT

[8] ( 8) كسى كه:- كه‏S

[9] ( 9) سوره 55( الرحمن) آيه 26- 27

[10] ( 10) سوره 57( الحديد) آيه 3

[11] ( 11) نوشته شد … يافته است:-T

[12] ( 12) و الحمد اللّه … اجمعين: تمت الرسالة بحمد اللّه و حسن توفيقه‏T

بخش 2فایل‌های صوتی
درس 15جلسه 2
درس 16جلسه سوم
درس 17جلسه چهارم
درس 18جلسه پنجم
درس 20جلسه هفتم
درس 21جلسه هشتم
درس 22جلسه نهم
درس 23جلسه 10
درس 24جلسه 11
درس 25
درس 27
درس 28
درس 29
درس 30
درس 31
درس 33
درس 34جلسه 21
درس 35
درس 36
درس 37
درس 38
درس 39