دوره آنلاین
8 دانش‌پژوه
هدیه3000 تومان
ثبت‌نام در دوره

باسمه تعالی

بر اساس نظر استاد یزدان پناه، برای مطالعه کتاب‌های سلوکی سیر آسان به سخت زیر را دنبال فرمایید:

کتاب‌های اصلی

شرح لغت موران

نمط هشتم  اشارات و تنبیهات به عنوان پیش درآمد نمط نهم

نمط نهم اشارات (‌بحث‌های سلوکی ویژه)

اوصاف الاشراف خواجه نصیر (‌که از متن فارسی استفاده می شود)

منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری

کتاب جنبی در لابلای مباحث فوق مطالعه شود.

رساله الولایه حضرت علامه طباطبایی (‌تحلیل و تبیین عقلی از مباحث سلوکی، یک دور تحلیل شرعی و یک دسته نکته های سلوکی ناب)

نیز مطالعه شود.

به عبارت دیگر در کنار ۴ کتاب اصلی گفته شده رساله الولایه هم مطالعه شود.

در اولین فایل صوتی نمط هشتم توضیح داده شده است.

این بخش شرح رسالة الولایة استاد یزدان‌پناه است که بخشی از دوره عرفان در وادی عمل است.

 

برای مشاهده دوره‌کامل عرفان در وادی عمل کلیک کنید.

بخش 1شرح رسالةالولایة-جلسه اول تا دهم
درس 1دانلود کامل دروس
درس 2
درس 3
درس 4
درس 5
درس 6
درس 7
درس 8
درس 9
درس 10
بخش 2شرح رسالةالولایة-جلسه یازدهم تا بیستم
درس 11
درس 12
درس 13
درس 14
درس 15
درس 16
درس 17
درس 18
درس 19
درس 20
بخش 3شرح رسالةالولایة-جلسه بیست و یکم تا سی‌و یکم
درس 21
درس 22
درس 23
درس 24
درس 25
درس 26
درس 27
درس 28
درس 29
درس 30
درس 31