دوره آنلاین
9 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

توجه:

از آنجا که محتوای این دوره‌ها از طریق ارتباط با مسئولین محترم کانال و سایت حضرت استاد عابدینی تأمین می‌شود شما می‌توانید برای کمک به نشر و پیاده‌سازی تقریرات و تولید محصولات چاپی، از طریق مبالغ خیریه از این مجموعه با مبلغ دلخواه حمایت فرمایید. (‌لطفاً در توضیحات حتماً بنویسید مربوط به دوره‌های استاد عابدینی)

تذکر: مبلغ به تومان بوده و ثبت مشخصات اختیاری است.

تومان

توضیحات دوره:

برای دانلود و مشاهده کامل دروس باید به صورت رایگان ثبت نام فرمایید که پس از آن می‌توانید به تقریرات و فایل‌های صوتی و ویدئوها دسترسی پپدا کنید.

جلسات ۳۴۴ تا ۳۶۴

سبب تشریع اصل دین و تکلیف انسان با آن و سبب وقوع اختلاف بین افراد انسان (۳۴۴_۳۵۸)

کلام در عصمت انبیاء (۳۵۸_۳۶۱)

کلام در نبوت و بحث روایی و فلسفی آن (۳۶۱_۳۶۴)

آیه ۲۱۳ سوره بقره

صفحات ۱۱۱ الی ۱۵۷ ج۲ المیزان

جلسات ۳۶۵ تا ۳۷۶

نظام اعمال و سنت تمحیص و غربال با آن (۳۶۵_۳۷۱)

کلام در نظام حبط و بطلان اعمال (۳۷۱_۳۷۶)

آیات ۲۱۴ تا ۲۱۸ سوره بقره

صفحات ۱۵۸ الی ۱۷۲ ج۲ المیزان

جلسات ۳۷۷ تا ۳۹۲

کلام در احکام اعمال و قواعد نظام جزاء اعمال (پنج حکم و نه قاعده)

ادامه بحث آیه ۲۱۷ سوره بقره

صفحات ۱۷۲ الی ۱۹۱ ج۲ المیزان

جلسات ۳۹۳ تا ۴۱۳

سؤال از حرمت شراب (۳۹۳و۳۹۴)

سؤال از انفاق و سؤال از یتامی(۳۹۵_۳۹۶)

حرمت نکاح اهل ایمان با مشرکین (۳۹۷_۴۰۱)

مراتب نجاست و طهارت و سؤال از حیض زنان و حکمت باروری زن (۴۰۱_۴۰۸)

 نهی از قسم خوردن بیجا و بیان احکام ایلاء (۴۰۹)

معنی قلب در قرآن (۴۱۰_۴۱۳)

آیات ۲۱۹ تا ۲۲۷ سوره بقره

صفحات ۱۹۱ الی ۲۲۷ ج۲ المیزان

 

شرح تفسیر المیزان (۹): سوره بقره آیات ۲۱۳ تا ۲۲۷: استاد عابدینی جلسات ۳۴۴ تا ۴۱۳

شرح تفسیر المیزان (۹): سوره بقره آیات ۲۱۳ تا ۲۲۷: استاد عابدینی