دوره آنلاین
7 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

توجه:

از آنجا که محتوای این دوره‌ها از طریق ارتباط با مسئولین محترم کانال و سایت حضرت استاد عابدینی تأمین می‌شود شما می‌توانید برای کمک به نشر و پیاده‌سازی تقریرات و تولید محصولات چاپی، از طریق مبالغ خیریه از این مجموعه با مبلغ دلخواه حمایت فرمایید. (‌لطفاً در توضیحات حتماً بنویسید مربوط به دوره‌های استاد عابدینی)

تذکر: مبلغ به تومان بوده و ثبت مشخصات اختیاری است.

تومان

توضیحات دوره:

برای دانلود و مشاهده کامل دروس باید به صورت رایگان ثبت نام فرمایید که پس از آن می‌توانید به تقریرات و فایل‌های صوتی و ویدئوها دسترسی پپدا کنید.
شرح تفسیر المیزان (۸): سوره بقره آیات ۱۹۰ تا ۲۱۲: استاد عابدینی جلسات ۳۱۵ تا ۳۴۳

جلسات ۳۱۵ تا ۳۲۹

بحث جهاد و تشریع آن مطابق نظام فطرت و تکوینِ عالم (۳۱۵_۳۲۱ و ۳۲۴ الی ۳۲۹)

مقایسه مبنای قواعد قهر و غلبه و جهاد در فرضیه های بشری و دین (۳۲۲_۳۲۴)

آیات ۱۹۰ تا ۱۹۵ سوره بقره

صفحات ۵۹ الی ۷۴ و صفحات ۳۰۰ الی ۳۰۶ ج۲ المیزان

جلسات ۳۳۰ تا ۳۴۳

احکام و آداب حج (۳۳۰_۳۳۲)

مقایسه رفتار اهل نفاق با اهل ایمان خالص (۳۳۲_۳۳۶)

ملاک وحدت میان اهل ایمان و پرهیز از اختلاف و خطوات شیطان (۳۳۷_۳۳۹)

ظهور و رجعت و قیامت سه مرتبه از یک حقیقت (۳۳۹_۳۴۱)

کفر در کفران نعمت و تزیین دنیا در نظر کافران (۳۴۲و۳۴۳)

آیات ۱۹۶ تا ۲۱۲ سوره بقره

صفحات ۷۴ الی ۱۱۱ ج۲ المیزان

شرح تفسیر المیزان (۸): سوره بقره آیات ۱۹۰ تا ۲۱۲: استاد عابدینی

شرح تفسیر المیزان (۸): سوره بقره آیات ۱۹۰ تا ۲۱۲: استاد عابدینی