دوره آنلاین
8 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

توجه:

از آنجا که محتوای این دوره‌ها از طریق ارتباط با مسئولین محترم کانال و سایت حضرت استاد عابدینی تأمین می‌شود شما می‌توانید برای کمک به نشر و پیاده‌سازی تقریرات و تولید محصولات چاپی، از طریق مبالغ خیریه از این مجموعه با مبلغ دلخواه حمایت فرمایید. (‌لطفاً در توضیحات حتماً بنویسید مربوط به دوره‌های استاد عابدینی)

تذکر: مبلغ به تومان بوده و ثبت مشخصات اختیاری است.

تومان

توضیحات دوره:

برای دانلود و مشاهده کامل دروس باید به صورت رایگان ثبت نام فرمایید که پس از آن می‌توانید به تقریرات و فایل‌های صوتی و ویدئوها دسترسی پپدا کنید.
شرح تفسیر المیزان (۷): سوره بقره آیات ۱۷۸ تا ۱۸۹: استاد عابدینی جلسات ۲۶۶ تا ۳۱۴

جلسات ۲۶۶ تا ۲۷۰

بحث قصاص (۲۶۶_۲۷۰)

بحث وصیت (۲۷۰)

آیات ۱۷۸ تا ۱۸۲ سوره بقره

صفحات ۴۳۲ الی ۴۴۱ ج۱ المیزان

(پایان جلد اول المیزان)

جلسات ۲۷۱ تا ۲۸۴

بحث روزه و جزئیات تشریع آن (۲۷۱_۲۸۰)

بحث روایی روزه (۲۸۰_۲۸۴)

آیات ۱۸۳ تا ۱۸۵ سوره بقره

صفحات ۴ الی ۳۰ ج۲ المیزان

(آغاز جلد دوم المیزان)

جلسات ۲۸۵ تا ۳۰۱

بحث دعا و حقیقت آن و آداب و اسرار در اجابت آن

آیه ۱۸۶ سوره بقره

صفحات ۳۰ الی ۴۳ ج۲ المیزان

جلسات ۳۰۲ تا ۳۱۴

نظام غریزه جنسی و رابطه زوجین (۳۰۲_۳۰۷)

نهی از رشوه و اکل مال بالباطل و بحث مالکیت و اختصاص (۳۰۸_۳۱۰)

اهمیت وقت و زمان و مواقیت حج در اسلام (۳۱۱_۳۱۴)

آیات ۱۸۷ تا ۱۸۹ سوره بقره

صفحات ۴۴ الی ۵۹ ج۲ المیزان

شرح تفسیر المیزان (۷): سوره بقره آیات ۱۷۸ تا ۱۸۹: استاد عابدینی

 

شرح تفسیر المیزان (۷): سوره بقره آیات ۱۷۸ تا ۱۸۹: استاد عابدینی