دوره آنلاین
9 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

توجه:

از آنجا که محتوای این دوره‌ها از طریق ارتباط با مسئولین محترم کانال و سایت حضرت استاد عابدینی تأمین می‌شود شما می‌توانید برای کمک به نشر و پیاده‌سازی تقریرات و تولید محصولات چاپی، از طریق مبالغ خیریه از این مجموعه با مبلغ دلخواه حمایت فرمایید. (‌لطفاً در توضیحات حتماً بنویسید مربوط به دوره‌های استاد عابدینی)

تذکر: مبلغ به تومان بوده و ثبت مشخصات اختیاری است.

تومان

توضیحات دوره:

برای دانلود و مشاهده کامل دروس باید به صورت رایگان ثبت نام فرمایید که پس از آن می‌توانید به تقریرات و فایل‌های صوتی و ویدئوها دسترسی پپدا کنید.
شرح تفسیر المیزان (۶): سوره بقره آیات ۱۵۳ تا ۱۷۷: استاد عابدینی جلسات ۱۹۸ تا ۲۶۵

جلسات ۱۹۸ تا ۲۱۵

بحث قرآنی نشئه برزخ و تجرد نفس (۱۹۸_۲۰۷)

بحث مسلک های اخلاق (۲۰۸_۲۱۵)

آیات ۱۵۳ تا ۱۵۷ سوره بقره

صفحات ۳۴۲ الی ۳۶۴ ج۱ المیزان

جلسات ۲۱۶ تا ۲۲۳

بحث فلسفی تجرد نفس (۲۱۶و۲۱۷)

بحث اخلاقی و روایی (۲۱۸_۲۲۳)

ادامه آیات ۱۵۳ تا ۱۵۷ سوره بقره

صفحات ۳۶۴ الی ۳۸۴ ج۱ المیزان

جلسات ۲۲۴ تا ۲۳۱

شعائر توحیدی حج انتقال از محسوس به معقول (۲۲۴)

بحث کتمان و لعن و مراتب آن (۲۲۵_۲۳۱)

آیات ۱۵۸ تا ۱۶۲ سوره بقره

صفحات ۳۸۴ الی ۳۹۲ ج۱ المیزان

جلسات ۲۳۲ تا ۲۵۲

توحید در الوهیت و معبودیت و توحید افعالی (۲۳۲_۲۳۶)

استناد مصنوعات انسان به خداوند سبحان (۲۳۷_۲۴۱)

بحث روایی در توحید و بحث فلسفی در محبت (۲۴۲_۲۴۶)

بحث فلسفی در خلود عذاب (۲۴۷_۲۵۲)

آیات ۱۶۳ تا ۱۶۷ سوره بقره

صفحات ۳۹۲ الی ۴۱۶ ج۱ المیزان

جلسات ۲۵۳ تا ۲۶۵

توحید در قانونگذاری الهی و دستور بر عدم تبعیت از خطوات شیطان و خرافات (۲۵۳_۲۵۶)

بحث اجتماعی تقلید و تبعیت از خرافات (۲۵۷_۲۵۹)

قبول قوانین الهی توسط اهل ایمان و نهی از کتمان آن (۲۵۹_۲۶۲)

معنای بِرّ در مصداق ابرار (۲۶۳_۲۶۵)

آیات ۱۶۸ تا ۱۷۷ سوره بقره

صفحات ۴۱۶ الی ۴۳۱ ج۱ المیزان

شرح تفسیر المیزان (۶): سوره بقره آیات ۱۵۳ تا ۱۷۷: استاد عابدینی

شرح تفسیر المیزان (۶): سوره بقره آیات ۱۵۳ تا ۱۷۷: استاد عابدینی